Afdrachtvermindering S&O ook voor studenten

21 januari 2013 | Door redactie

De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) kunt u mogelijk ook toepassen voor studenten die in uw bv speur- en ontwikkelingswerk (S&O) uitvoeren. Eerder was dit niet mogelijk, omdat er bij studenten sprake is van een fictieve dienstbetrekking en de afdrachtvermindering S&O geldt alleen voor werknemers met een echte dienstbetrekking.

Als uw onderneming speur- en ontwikkelingswerk uitvoert, kunt u hiervoor korting krijgen op de loonheffing van de werknemers die S&O-werk verrichten in de vorm van de afdrachtvermindering S&O. U moet hiervoor een aanvraag indienen bij Agentschap NL. Aanvragen voor studenten werden altijd afgewezen, omdat er dan geen sprake zou zijn van een echte dienstbetrekking. Dit is het geval als er sprake is van loon, gezag en persoonlijke arbeid. Bij studenten ontbreekt meestal het kenmerk loon, omdat zij vaak alleen een kostenvergoeding krijgen die lager ligt dan het minimumloon. Er is dan dus sprake van een fictieve dienstbetrekking. 

Studenten verschillen niet van werknemers

In sommige gevallen kan Agentschap NL echter besluiten dat u toch de afdrachtvermindering van de WBSO mag toepassen voor studenten. U moet dan een verklaring van de Belastingdienst hebben waarin staat dat de betreffende studenten niet verschillen van andere werknemers en daardoor eigenlijk in echte dienstbetrekking zijn. Accountantskantoor BDO kreeg dit kortgeleden voor elkaar. Agentschap NL trok daarop de afwijzing voor de aanvraag van de S&O-aftrek in, waarop de werkgever deze toch kon toepassen voor zijn S&O-studenten.