Budget WBSO groeit met € 62 miljoen

20 september 2016 | Door redactie

Het kabinet trekt in 2017 € 1.2 miljard uit voor de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). Dat is € 62 miljoen meer dan in 2016. Zo moeten meer mkb-organisaties profiteren van deze regeling.

Met de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) wil het kabinet innovatieve organisaties fiscaal stimuleren. Uit de begroting van het ministerie van Economische Zaken die op Prinsjesdag werd gepresenteerd blijkt dat het kabinet volgend jaar € 62 miljoen extra uittrekt voor de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk.

Aftrekposten en afdrachtvermindering

De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk is een fiscale regeling die betrekking heeft op alle kosten van research en development (tools). Het gaat hierbij dan om een afdrachtvermindering bij de loonkosten van de werknemers die zich bezighouden met innovatie en een aftrekpost in de vennootschapsbelasting voor de overige kosten.

Download de Miljoenennota 2017 en het Belastingplan 2017 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.