Budget WBSO komt in 2018 uit op € 1.163 miljoen

19 september 2017 | Door redactie

Het beschikbare budget voor de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) komt uit op € 1.163 miljoen. Om met dit budget uit te komen, moeten er enkele aanpassingen worden gedaan, zoals een verlaging van het percentage van de tweede naar 14% (nu 16%) en van de eerste schijf naar 31% (nu 32%).

Met de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) wil het kabinet innovatieve organisaties fiscaal stimuleren. De WBSO heeft betrekking op alle kosten van research & development (tools). Het gaat hierbij om een afdrachtvermindering voor de loonkosten van de werknemers die zich bezighouden met innovatie en een aftrekpost in de vennootschapsbelasting voor de overige kosten.

Overschrijding van 2016 moet in 2018 gecompenseerd

De WBSO is inmiddels zo populair dat de kosten de pan uit rijzen. Niet alleen de R&D-lonen en de niet-loonkosten R&D stijgen, maar ook de totale hoeveelheid van in Nederland uitgevoerde R&D nemen toe.  De kostenpost zou, als in 2018 dezelfde voorwaarden blijven gelden, met € 37 miljoen toenemen en uitkomen op € 1.242 miljoen, in plaats van de begrote € 1.205 miljoen. Daarnaast blijkt uit de definitieve cijfers dat in 2016 het WBSO-budget met € 65 miljoen is overschreden. Deze overschrijding moet in 2018 worden gecompenseerd. Na correctie van € 23 miljoen van het overschot van de RDA uit 2014 en compensatie is in 2018 € 1.163 miljoen beschikbaar. 

Aanpassingen van een aantal WBSO-variabelen

Om de WBSO aan te passen aan het beschikbare budget van € 1.163 miljoen worden mogelijk enkele parameters aangepast, zoals de genoemde verlaging van de eerste en tweede schijf in 2018. Ook andere opties zijn mogelijk. De definitieve aanpassingen voor de WBSO 2018 zullen in november worden vastgesteld. Download de Miljoenennota 2018 en het Belastingplan 2018 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.