Convenant opgesteld voor nog meer investering in innovatie

Innovatie staat hoog op de agenda van het kabinet. Samen met kennispartijen, bedrijven en overheden is een kennis- en innovatieconvenant (KIC) opgesteld voor de jaren 2020-2023. Daarin staat ook het budget vermeld dat nodig is om de innovatiedoelen te halen. Dat ligt op jaarlijks € 4,9 miljard tot 2023. Voor 2019 lag het budget de helft lager.

14 november 2019 | Door redactie

Het convenant bestaat uit een overzicht van de voorgenomen budgetten die de partners willen bijdragen, inclusief toelichting. Het gaat om € 2,05 miljard uit private en € 2,85 miljard uit publieke middelen. Ook andere afspraken en voornemens die bijdragen aan de innovatiethema’s zijn in het convenant opgenomen. De focus van de samenwerking ligt op vier maatschappelijke thema’s:  energietransitie en duurzaamheid, landbouw, water en voedsel, gezondheid en zorg en veiligheid. Dit zijn ook allemaal thema’s waar het kabinet Rutte III doelstellingen aan heeft verbonden.

Convenant sluit ook aan op Horizon2020

De nieuwe, thematische missies zijn opgesteld voor een langere periode, met doelen voor 2030 en soms zelfs 2050. De agenda’s die voor deze doelen zijn opgesteld hebben een looptijd van vier jaar. Het convenant sluit hierbij aan en bestrijkt ook een periode tot 2023. Ondersteunend aan de thema’s is er aandacht voor de ontwikkeling van sleuteltechnologieën (zoals fotonica, kunstmatige intelligentie, nano-, quantum- en biotechnologie). Het convenant sluit ook aan bij de uitkomsten van het programma Horizon 2020 waarmee de Europese Commissie  en de Nederlandse overheid wetenschap en innovatie stimuleren in het bedrijfsleven en de academische wereld.

Bijlagen bij dit bericht