De succesfactoren voor gezamenlijk online leren

7 juni 2013 | Door redactie

Gezamenlijk online leren, kan werknemers efficiënt laten nadenken over hun leerervaringen en ervoor zorgen dat ze met elkaar in discussie gaan. Bij het zogenoemde computer supported collaborated learning (CSCL) verwerven medewerkers gezamenlijk kennis door middel van sociale interactie. Meestal is het een mix van leren op afstand en klassikale bijeenkomsten.

Bij computer supported collaborated learning (CSCL) wordt meestal gebruikgemaakt van een elektronische leeromgeving. Binnen die omgeving kunnen de deelnemers allerlei activiteiten doen, zoals theorieën vergelijken, praktijkvragen toetsen en verdiepende informatie zoeken en bespreken. Deze vorm van interactief en online leren is voor heel uiteenlopende vakgebieden geschikt.

Voorwaarden voor CSCL

Om van computer supported collaborated learning een succes te maken, is het belangrijk dat de deelnemers een gemeenschappelijk doel hebben (bijvoorbeeld een bepaald certificaat of diploma behalen), maar dat ze ook worden afgerekend op of beloond voor hun individuele bijdrage. Andere voorwaarden voor succes zijn:

  • De opdrachtomschrijving of doelstelling moet helder zijn geformuleerd.
  • De opdrachten moeten discussie uitlokken en deelnemers aansporen om kennis met elkaar te delen.
  • Bij groepsopdrachten moeten de werknemers overeenstemming bereiken over de uitkomst van een taak of opdracht.
  • Naast de online contactmomenten zijn er ook klassikale bijeenkomsten, waarbij de deelnemers elkaar ontmoeten en vragen kunnen stellen aan hun trainer of begeleider.
  • De technische infrastructuur (netwerk, computers en werkplekken) is op orde.