Digitalisering de grootste uitdaging voor financials

27 december 2022 | Door redactie

Welke trends en uitdagingen zien financials op zich afkomen? Deze vraag werd recent voorgelegd aan 300 chief financial officers (cfo’s), controllers en finance professionals. Uit de antwoorden blijkt dat bijna acht op de tien respondenten digitalisering zien als de ontwikkeling met de grootste impact op het werk.

Uit het onderzoek, uitgevoerd door FinanceFactor en ZiPconomy, komt ook naar voren dat de integratie van IT binnen finance-processen als een grote uitdaging wordt gezien. De helft van de respondenten was deze mening toegedaan. Veel financials zien ook de impact van duurzaamheid en het voldoen aan de toenemende financiële wet- en regelgeving als ontwikkelingen die veel invloed zullen hebben op het vakgebied.

Werk van business control naar business intelligence

Dat het werk verandert, wordt door menig financial erkend. Zo vraagt het werk om meer inzicht in andere organisatieprocessen. Ook wordt van financials verlangd dat zij in staat zijn om buiten de eigen afdeling te kunnen kijken, aldus 62% van de respondenten. Daarnaast vindt bijna de helft van de respondenten dat het werk analytischer wordt als gevolg van digitalisering (toolbox) en de hoeveelheid aan beschikbare data. De aandacht van de financial verschuift van business control naar business intelligence (verdiepingsartikel). Strategische advisering zal belangrijker worden voor menig financial.

Workshops, lezingen en masterclasses

Volgens het rapport ‘Finance professionals bekennen kleur’ (pdf) zullen financials moeten investeren in nieuwe kennis en vaardigheden om met de ontwikkelingen in het vakgebied mee te kunnen gaan. Hiervoor gaat de voorkeur uit naar het bijwonen van workshops, lezingen en masterclasses (61%), maar ook het volgen van algemene media is populair, aldus 41% van de respondenten. Dit geldt ook voor sparren met vakgenoten (42%).