Digitalisering noodzakelijk voor groei

Maar liefst 62% van Nederlandse mkb’ers ziet digitalisering als essentiële voorwaarde voor de groei van hun onderneming. Het belang van digitalisering wordt vooral onderschreven door ondernemers in de sector informatie en communicatie (83%), gevolgd door de zakelijke dienstverlening (78%).

21 januari 2020 | Door redactie

Uit het recente onderzoek, waar meer dan 1.000 ondernemers aan hebben deelgenomen, blijkt dat slechts de helft van Nederlandse mkb-ondernemers weet hoe digitale toepassingen kunnen worden benut voor groei. Uit het onderzoek blijkt dat er een duidelijk verband is tussen de kennis van digitalisering en de mate waarin ondernemers in een branche deze noodzakelijk vinden voor groei. Van de vijf branches (bouw, informatie en communicatie, retail, transport en logistiek en de zakelijke dienstverlening) blijkt dat de ondernemers in de bouw (56%) de minste kennis hebben van digitale ontwikkelingen.

Online boekhouden en cybersecurity-software 

Toepassingen voor bedrijfsvoering, zoals online boekhouden en cybersecurity-software, blijken het meest populair te zijn. Zo’n 63% van de ondernemers gaf aan daar gebruik van te maken. Ook tools voor online marketing (54%) en klantcommunicatie (44%) worden regelmatig ingezet. Digitale toepassingen voor business-models, zoals OCR en Advanced Analytics worden het minst vaak gebruikt (12%).

Gebruik van digitale tools 

Er is een verband tussen het op waarde schatten van digitalisering en het gebruik van tools. Slechts 15% van de ondernemers die weten hoe digitalisering kan bijdragen aan de groei van hun onderneming gebruikt geen enkele digitale tool. Onder ondernemers die het belang van digitalisering niet inzien, is dat maar liefst 33%.

Mkb’ers investeren meer in digitale ontwikkelingen 

Uit het onderzoek van financieringsplatform October komt ook naar voren dat in de afgelopen twee jaar 60% van mkb’ers heeft geïnvesteerd in digitale ontwikkelingen. Maar liefst 35% van de respondenten verwacht hierin het aankomende jaar zelfs meer te investeren. Mannelijke ondernemers geven vaker aan te hebben geïnvesteerd in de digitalisering van hun onderneming en verwachten dit het aankomende jaar vaker te doen. Volgens onderzoek van de Europese Commissie zijn (ook Nederlandse) vrouwen in toenemende mate ondervertegenwoordigd in sectoren met een hoge digitaliseringsgraad.

Bijlagen bij dit bericht

Bewaarplicht: Digitale administratie
E-learning | VideoCollege 5 minuten
Investeren en innoveren
E-learning | VideoCollege 16 minuten
Werken met realtime data
Verdiepingsartikel