Doe tijdig WBSO-aanvraag voor januari 2011

28 oktober 2010 | Door redactie

Om in aanmerking te komen voor een S&O-verklaring voor een innovatief project dat in januari 2011 start moet u uiterlijk op 30 november een aanvraag indienen. Met zo’n verklaring mag u een afdrachtvermindering toepassen in het kader van de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). Ook voor het verlengen van een lopend project moet u rekening houden met deze deadline.

De WBSO is bedoeld om te stimuleren dat ondernemingen investeren in uiteenlopende innovatieve projecten. Als uw onderneming er ook van wil profiteren, moet u een WBSO-aanvraag indienen bij Agentschap NL. Keurt het agentschap uw aanvraag goed, dan krijgt u een S&O-verklaring en mag u een afdrachtvermindering toepassen over het loon van werknemers voor zover dat betrekking heeft op S&O-werkzaamheden.

Indienen via internet

Een aanvraag moet uiterlijk één kalendermaand voor aanvang van de periode waarop deze aanvraag betrekking heeft binnen zijn bij Agentschap NL. Dat betekent dus dat u tot en met 30 november heeft om een aanvraag in te dienen voor een project dat begint in januari 2011. Zo'n aanvraag dient u in met behulp van het aanvraagprogramma WBSO. Een alternatief is het eLoket van Agentschap NL, maar dan moet uw onderneming wel zijn aangemeld voor eHerkenning. De aanvraag geldt voor een periode van minimaal drie en maximaal zes maanden. Als u al een S&O-verklaring heeft, kunt u ook in één keer een aanvraag indienen voor heel 2011.

Vormvrije WBSO-aanvraag

Agentschap NL wil heel wat van u weten bij een WBSO-aanvraag. Zo moet u het innovatieve project waarvoor u een S&O-verklaring aanvraagt uitgebreid beschrijven. Mocht daar geen tijd meer voor zijn, dan kunt u een zogenoemde vormvrije aanvraag indienen om uw recht erop veilig te stellen. In zo'n aanvraag vermeldt u alleen dat u een WBSO-aanvraag wilt gaan doen. U krijgt dan één keer de mogelijkheid om de aanvraag te completeren.