Een creatief alternatief voor de ideeënbox

2 mei 2013 | Door redactie

Welke voorwaarden zijn er nodig om werknemers goede ideeën te laten ontwikkelen en op die manier te laten bijdragen aan innovatie? Uit promotieonderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam blijkt dat werknemers alleen betere ideeën ontwikkelen of een constante kwaliteit laten zien in hun voorstellen als ze eerder succesvol zijn geweest in het aandragen van nieuwe ideeën.

Medewerkers van wie ideeën in het verleden zijn afgewezen, zijn eerder geneigd om met nieuwe voorstellen te komen. Maar de kwaliteit van die nieuwe ideeën is minder goed dan bij collega’s die eerder succesvol zijn geweest in het aandragen van nieuwe ideeën, zo blijkt uit het proefschrift ‘Idea Management: Perspectives from Leadership, Learning, and Network Theory’ (pdf) van Dirk Deichmann aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Positieve houding leidinggevenden is belangrijk

Leidinggevenden kunnen innovatie door hun personeel aanmoedigen door altijd vanuit de doelstellingen van de organisatie te denken en ook daarnaar te handelen. Managers die werknemers om ideeën vragen, maar daar vervolgens niets mee doen of medewerkers niet informeren over de voortgang, smoren het enthousiasme in de kiem. Een positieve en open houding van leidinggevenden is dus essentieel.

Alternatieven voor ideeënbox

Om innovatie te stimuleren, kunt u natuurlijk een ideeënbox ophangen, maar er zijn creatievere alternatieven:

  • Organiseer een ‘battle of ideas’: laat medewerkers (van verschillende afdelingen) samenwerken om een idee te presenteren. Loof een prijs uit voor het beste idee.
  • Start op interne social media een online ideeënbus en stimuleer dat medewerkers over de voorstellen chatten.
  • Gebruik brainstormsoftware ter ondersteuning van creatief denken, bijvoorbeeld om te mindmappen, voorstellen te rangschikken of gezamenlijk te bespreken.
  • Publiceer ook de ideeën die het niet hebben gered. Door oude ideeën van stal te halen, kunt u beter beoordelen welke ideeën wel en niet levensvatbaar waren. Ook kunt u een oud voorstel als uitgangspunt nemen om een beter plan te ontwikkelen.
  • Vorm interdisciplinaire ideeënteams, die nieuwe strategieën ontwikkelen op basis van de feedback van klanten. Dit kan helpen om de klantvriendelijkheid te verbeteren of de werkprocessen efficiënter in te richten.
  • Stel een budget beschikbaar voor de uitvoering van goede ideeën en informeer het personeel altijd over wat er met hun voorstellen gebeurt.