Europese cryptovergunning aan te vragen bij de AFM

3 juni 2024 | Door redactie

Aanbieders van cryptoactivadiensten (CASP’s) kunnen nu een aanvraag voor een vergunning of notificatie indienen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Bij goedkeuring kan de vergunning of notificatie vanaf 30 december 2024 worden gebruikt. Op die datum treedt de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) in werking.

Vanaf 30 december 2024 kunnen dienstverleners met een CASP-vergunning of -notificatie op de Europese markt cryptoactivadiensten aanbieden. Een vergunning is van toepassing op nieuwe cryptodienstverleners en een notificatie geldt voor financiële instellingen die onder een bestaand vergunningregime al financiële diensten aanbieden, maar willen innoveren door ook op de markt van cryptoactivadiensten actief te zijn. 

Overgangstermijn van toepassing

Zonder CASP-vergunning mag een dienstverlener geen cryptoactivadiensten aanbieden binnen de EU. Voor CASP’s die voor 30 december 2024 al actief waren onder het nationale regime geldt een overgangstermijn. Willen zij crypto-activadiensten blijven aanbieden, dan moeten zij per 30 juni 2025 over een MiCAR-vergunning of -notificatie beschikken. MiCAR is EU-regelgeving die moet zorgen voor uniforme regels voor cryptomarkten.

Mogelijkheid voor een pre-scanprocedure

Tot 30 juni 2025 is het nationale regime van toepassing. Dit is gebaseerd op de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn. Deze wet bepaalt dat aanbieders van cryptodiensten een registratie bij De Nederlandsche Bank (DNB) moeten aanvragen. De overgangsperiode geldt niet voor partijen die vóór 30 december 2024 nog geen DNB-registratie hebben. De CASP-vergunning of -notificatie kan worden aangevraagd per mail, volgens de instructies die te vinden zijn op de website van de AFM. De AFM biedt partijen die bezig zijn met het voorbereiden van een aanvraag voor een CASP-vergunning de mogelijkheid om een pre-scanprocedure aan te vragen.