Evaluatie van de innovatiebox pas in 2015

25 juli 2013 | Door redactie

Voor de zomer zou er een evaluatierapport over de innovatiebox verschijnen. Staatssecretaris Weekers van Financiën is nu echter in een brief op deze eerdere toezegging teruggekomen. Omdat er nog te weinig gegevens beschikbaar zijn, is het volgens hem op dit moment niet mogelijk om de effectiviteit van de regeling te meten. De staatssecretaris verwacht dat in 2014 wel representatieve gegevens beschikbaar zijn, waarna de evaluatie uiterlijk in 2015 wordt uitgevoerd.

De innovatiebox is een fiscale regeling in de vennootschapsbelasting, die in 2010 werd ingevoerd. Het doel van de regeling is innovatie door Nederlandse ondernemingen te stimuleren en aantrekkelijk te zijn als vestigingsland voor buitenlandse ondernemingen. Voor winsten en verliezen uit immateriële activa waarvoor u als ondernemer een octrooi, een buitenlands patent of een S&O-verklaring hebt gekregen, geldt op verzoek een effectieve heffing van 5%.

Voorwaarden bij toepassing van de innovatiebox

U kunt kiezen voor de innovatiebox als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U ontwikkelt het immateriële activum zelf, en u hebt hiervoor een octrooi gekregen, of er is een S&O-verklaring voor afgegeven.
  • Het inkomen dat u met het activum behaalt, moet voor ten minste 30% het directe gevolg zijn van het octrooi dat u hebt gekregen.

Overige voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de regeling, vindt u op de website van de Belastingdienst.