Evaluatie WBSO-regeling vindt plaats in 2018

21 oktober 2015 | Door redactie

In 2018 evalueert het kabinet de effectiviteit van de nieuwe regeling voor speur- en ontwikkelingswerk (de WBSO-regeling). Het kan zijn dat het kabinet na deze evaluatie de regeling per 2018 herziet. Dit blijkt uit de nota naar aanleiding van het verslag over het Belastingplan 2016, die recent is gepubliceerd door staatssecretaris Wiebes van Financiën.

Op Prinsjesdag is bekendgemaakt dat het kabinet de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) per 2016 samenvoegt met de Research & Development Aftrek (RDA). Hierdoor kunt u met ingang van volgend jaar gebruik maken van één fiscale regeling (tool) voor alle kosten van Research & Development: de WBSO-regeling. In 2018 evalueert het kabinet deze nieuwe regeling.

De evaluatie toetst of het doel is bereikt

Het kabinet verwacht op dit moment niet dat een eenmaal afgeschafte RDA in de toekomst weer ingevoerd zal worden, maar bij de evaluatie zal wel worden gekeken of het doel van de nieuwe regeling – het bevorderen van innovatie onder private ondernemingen – bereikt wordt. Is dit niet het geval, dan kan het dus zijn dat de kersverse WBSO-regeling al in 2018 wordt teruggedraaid of aangepast.

De nieuwe regeling moet innovatie stimuleren

In de praktijk bleek de RDA niet altijd even goed te werken. Zo moest u om de aftrek toe te kunnen passen winst maken. Het kabinet heeft daarom besloten om per 2016 één regeling voor Research en Development in te voeren. De introductie van deze regeling heeft wel tot gevolg dat de extra verliesverrekeningsmogelijkheid uit de voormalige RDA-regeling vervalt. Per 2016 is verrekening via de loonheffing de enige optie. In de nota gaat staatssecretaris Wiebes ook in op vragen over andere onderdelen van het Belastingplan 2016, zoals de herziening van box 3 en de emigratie van een aanmerkelijkbelanghouder.