Evaluatierapport WBSO 2011-2017 naar Tweede Kamer

19 april 2019 | Door redactie

De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) is veruit de belangrijkste subsidieregeling in Nederland voor het mkb. Onlangs is het evaluatierapport WBSO 2011-2017 naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staan ook een aantal aanbevelingen.

De WBSO heeft betrekking op alle kosten van research & development (tools) en is bedoeld voor organisaties, starters en zelfstandigen die zich bezighouden met technisch wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van technisch nieuwe fysieke producten, productieprocessen of apparatuur. Uit het evaluatierapport blijkt dat voor alle organisaties vooral het fiscale voordeel via de loonheffing profijt oplevert. Alle organisaties, ongeacht grootte of sector hebben namelijk recht op afdrachtvermindering S&O, ook als er nog geen winst gemaakt is. Hiervoor moet de werkgever een S&O-verklaring hebben ontvangen en voldoen aan een administratieplicht (tool).

Aanbevelingen ter verbetering WBSO

In het evaluatierapport staan ook een aantal verbeterpunten. Zo kan de administratieve last omlaag en is de WBSO nu nog te veel gericht op technische hoogstandjes. Eerder concludeerde het Centraal Planbureau al dat het innovatiebeleid van de WBSO technologie- en organisatieneutraal moet worden. Niet alle organisaties kunnen nu om technologische redenen meedingen omdat bepaalde vormen van ICT niet onder de mogelijk te strakke WBSO-definitie van technologie vallen. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft beloofd de definitie door onafhankelijke experts te laten beoordelen. Deze uitkomsten zullen voor de komende Prinsjesdag op de agenda staan.

Ondernemersorganisaties herkennen beeld uit WBSO-evaluatie

Ook de ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW herkennen de punten uit het evaluatierapport. Zij onderschrijven de hoofdconclusie dat de WBSO-regeling voor mkb-leden in het algemeen goed uitpakt. Dat blijkt ook uit de cijfers: de regeling werd in 2017 gebruikt door 21.265 organisaties waarvan 97% aangevraagd werd door het mkb, dat daarmee  circa tweederde van het budget (€ 1,2 miljard in 2017) opsoupeerde.  Als aandachtspunten noemen de organisaties de veelvuldige veranderingen in de regeling en de onduidelijkheid over de hoogte van de tegemoetkoming. Dat schrikt ondernemers af. De staatssecretaris heeft in reactie op het evaluatierapport (pdf) aangegeven vooralsnog geen aanpassing van drempels en plafonds in de WBSO door te voeren.