Extra docenten en meer online hoger onderwijs

15 september 2015 | Door redactie

Het hoger onderwijs krijgt er zo’n 4.000 docenten en extra onderzoekers met een onderwijstaak bij. Deze docenten moeten het onderwijs intensiever en kleinschaliger maken, talentprogramma’s faciliteren en de relatie tussen hoger onderwijs en onderzoek versterken. Ook worden er meer lectoren en onderzoekers vanuit de beroepspraktijk aangetrokken.

De maatregelen zijn onderdeel van de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 (pdf), die ervoor moeten zorgen dat studenten meer persoonlijke aandacht, intensievere begeleiding en een betere start op de arbeidsmarkt krijgen. De extra docenten worden betaald uit geld dat vrijkomt door de invoering van het studievoorschot voor studenten.

Open en Online Hoger Onderwijs

Het hoger onderwijs gaat de komende jaren ook experimenteren met Open en Online Onderwijs. In 2025 moeten alle docenten in het hoger onderwijs hun onderwijsmateriaal vrijelijk beschikbaar stellen. Via een op te richten (in)ternationaal platform ‘Holland Virtual University’ moet het mogelijk worden dat onderwijsmateriaal wordt gedeeld, bewerkt en gebruikt.  Ook gaan instellingen in het hoger onderwijs elkaars massive open online courses (MOOC’s) erkennen.

Stimuleringsregeling voor online onderwijs

Voor het (verder) digitaliseren van het hoger onderwijs is de stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs in het leven geroepen. Instellingen in het hoger onderwijs kunnen tot en met 15 december 2015 projectvoorstellen indienen. De subsidie bedraagt maximaal € 100.000 per project, waarbij de instelling minimaal hetzelfde bedrag uit eigen middelen moet betalen. Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft aangekondigd dat zij het budget voor de stimuleringsregeling vanaf 2018 wil verdubbelen.