Fiscaal voordeel voor innovaties in 2015

11 december 2014 | Door redactie

Als u gebruikmaakt van de innovatiebox kunt u ervan uitgaan dat deze fiscale regeling blijft bestaan. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft recent laten weten dat nieuwe Europese afspraken er niet voor zullen zorgen dat u in 2015 geen gebruik meer kunt maken van dit fiscale voordeel.

Als u zelf immateriële activa ontwikkelt én in het bezit bent van een octrooi of S&O-verklaring kunt u gebruikmaken van de innovatiebox. Dit betekent dat u voor winsten en verliezen gebruik mag maken van een effectieve heffing van 5% in de vennootschapsbelasting. U moet hier wel zelf om vragen. In Europa bestaat er discussie over de grenzen van de innovatiebox. De angst bestaat dat kapitalen of innovaties alleen via Nederland gaan lopen om te profiteren van het lage tarief in de innovatiebox, terwijl er niet daadwerkelijk activiteiten worden verricht. Het is de bedoeling om hier paal en perk aan te stellen, zodat de innovatiebox alleen geldt als het onderzoek echt gebonden is aan het land waar het door de innovatiebox laag wordt belast.

Patent aanvragen is niet noodzakelijk

U hoeft geen patent aan te vragen. Volgens de staatssecretaris is een S&O-verklaring voldoende. In zijn Kamerbrief geeft de staatssecretaris aan dat Nederland innovaties door het bedrijfsleven blijft stimuleren. Als de innovatiebox door de nieuwe Europese afspraken minder aantrekkelijk wordt, komt het kabinet met nieuwe maatregelen. Het vrijgekomen budget zal direct weer worden ingezet om innovaties in Nederland te stimuleren.

Dringende vragen over de innovatiebox?

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de innovatiebox, dan kunt u deze als Premium-abonnee ook gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!