Geactualiseerde handleiding WBSO beschikbaar

30 december 2015 | Door redactie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) publiceerde onlangs in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een handleiding bij de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). In deze handleiding staan alle wijzigingen vermeld zoals die in het Belastingplan 2016 zijn aangenomen.

De overheid stimuleert investeringen in innovaties, onder andere met de fiscale regeling afdrachtsvermindering Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O). Per 1 januari 2016 verandert de S&O-regeling. Via deze regeling (tool) kan uw organisatie bijvoorbeeld een subsidie op de loonkosten of andere kosten  krijgen, waardoor de totale innovatiekosten lager worden. Met de recent gepubliceerde handleiding WBSO 2016 (pdf) kunt u door middel van een quickscan nagaan of uw organisatie gebruik kan maken van de WBSO. 

Handleiding WBSO wijdt hoofdstuk aan S&O-administratie

In de handleiding vindt u uitleg over welke projecten in aanmerking komen voor een S&O-aanvraag en welke stappen u wanneer  moet zetten om een aanvraag in te dienen. Ook wordt uitgelegd hoe u een S&O-administratie bijhoudt. Uit deze administratie moet duidelijk blijken welke S&O-werkzaamheden in uw organisatie zijn verricht en hoeveel uren daarmee gemoeid waren. Verder moet u vastleggen of de mensen die aan een S&O-project werkten, in dienst zijn van de organisatie die de aanvraag heeft ingediend. De urenadministratie moet binnen tien werkdagen zijn  bijgewerkt. Ook moet u in uw S&O-administratie documenten bewaren zoals verslagen, rapportages, en berekeningen. Uiteraard geldt deze bewaarplicht (tool) ook voor facturen en betalingsbewijzen van de kosten en uitgaven die u in het kader van S&O deed. Als u in uw aanvraag een forfaitair bedrag opneemt aan kosten en uitgaven, hoeft u geen administratie bij te houden van de werkelijke kosten. Denk eraan dat u de S&O-administratie ook bewaart voor projecten die niet succesvol waren!