Geactualiseerde handleiding WBSO beschikbaar

27 januari 2017 | Door redactie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) publiceerde onlangs in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een update van de handleiding bij de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). In deze handleiding staan alle wijzigingen vermeld zoals die in het Belastingplan 2017 zijn aangenomen.

De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten, overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), ook wel Research & Development genoemd, compenseert. In de praktijk betekent dit dat u minder loonheffing afdraagt. Bent u een zelfstandige dan krijgt u een vaste aftrek voor S&O (tool). Daarnaast is er nog een extra tegemoetkoming voor starters. Met de geactualiseerde handleiding WBSO 2017 (pdf) kunt u door middel van een quickscan nagaan of uw organisatie gebruik kan maken van de WBSO. De handleiding WBSO 2017 geeft u informatie over de WBSO vanaf 1 januari 2017. De informatie is gebaseerd op de wijzigingen in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie zoals opgenomen in het Belastingplan 2017 en de hierop gebaseerde Regeling S&O-afdrachtvermindering.

Handleiding WBSO wijdt hoofdstuk aan S&O-administratie

In de handleiding vindt u uitleg over welke projecten in aanmerking komen voor een S&O-aanvraag en welke stappen u wanneer  moet zetten om een aanvraag in te dienen. Ook wordt uitgelegd hoe u een S&O-administratie bijhoudt. Uit deze administratie moet duidelijk blijken welke S&O-werkzaamheden in uw organisatie zijn verricht en hoeveel uren daarmee gemoeid waren. Verder moet u vastleggen of de mensen die aan een S&O-project werkten, in dienst zijn van de organisatie die de aanvraag heeft ingediend. De urenadministratie moet binnen tien werkdagen zijn  bijgewerkt. Ook moet u in uw S&O-administratie documenten bewaren zoals verslagen, rapportages, en berekeningen. Uiteraard geldt deze bewaarplicht (tool) ook voor facturen (tool) en betalingsbewijzen van de kosten en uitgaven die u in het kader van S&O deed. Als u in uw aanvraag een forfaitair bedrag opneemt aan kosten en uitgaven, hoeft u geen administratie bij te houden van de werkelijke kosten. Denk eraan dat u de S&O-administratie ook bewaart voor projecten die niet succesvol waren!