Grenzen S&O-afdrachtvermindering verruimd

Volgend jaar kunt u over een groter deel van uw loonsom de S&O-afdrachtvermindering toepassen. De grens voor de eerste schijf zal namelijk per 2013 verlengd worden. Daartegenover daalt echter het afdrachtpercentage, ook voor starters. Dit is in het Belastingplan 2013 bekendgemaakt.

27 september 2012 | Door redactie

Verricht u met uw bv speur- en ontwikkelingswerk (S&O), dan kunt u hiervoor steun ontvangen van de overheid. U kunt namelijk subsidie ontvangen voor uw kosten voor S&O in de vorm van een afdrachtvermindering op de loonbelasting. Uw bv moet dan wel voldoen aan de voorwaarden van de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) (pdf) en over een S&O-verklaring beschikken. Deze moet u uiterlijk een maand voor aanvang van de werkzaamheden aanvragen. 

Loongrens stijgt, maar percentage daalt

De S&O-afdrachtvermindering mag u toepassen over de S&O-loonsom, wat gelijk is aan het aantal uren dat uw werknemers besteden aan S&O maal het S&O-uurloon. In 2013 mag u over de eerste € 200.000 van de loonsom 38% (50% voor starters) afdrachtvermindering toepassen. Over het resterende bedrag heeft u recht op 14% afdrachtvermindering. De loongrens is hoger dan in eerste instantie voor 2013 was gepland. In onderstaande tabel vindt u de precieze cijfers voor 2013.

Tabel SO-afdrachtsvermindering in 2013