Grenzen S&O-afdrachtvermindering verruimd

27 september 2012 | Door redactie

Volgend jaar kunt u over een groter deel van uw loonsom de S&O-afdrachtvermindering toepassen. De grens voor de eerste schijf zal namelijk per 2013 verlengd worden. Daartegenover daalt echter het afdrachtpercentage, ook voor starters. Dit is in het Belastingplan 2013 bekendgemaakt.

Verricht u met uw bv speur- en ontwikkelingswerk (S&O), dan kunt u hiervoor steun ontvangen van de overheid. U kunt namelijk subsidie ontvangen voor uw kosten voor S&O in de vorm van een afdrachtvermindering op de loonbelasting. Uw bv moet dan wel voldoen aan de voorwaarden van de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) (pdf) en over een S&O-verklaring beschikken. Deze moet u uiterlijk een maand voor aanvang van de werkzaamheden aanvragen. 

Loongrens stijgt, maar percentage daalt

De S&O-afdrachtvermindering mag u toepassen over de S&O-loonsom, wat gelijk is aan het aantal uren dat uw werknemers besteden aan S&O maal het S&O-uurloon. In 2013 mag u over de eerste € 200.000 van de loonsom 38% (50% voor starters) afdrachtvermindering toepassen. Over het resterende bedrag heeft u recht op 14% afdrachtvermindering. De loongrens is hoger dan in eerste instantie voor 2013 was gepland. In onderstaande tabel vindt u de precieze cijfers voor 2013.

Tabel SO-afdrachtsvermindering in 2013