Grote belangstelling voor RDA-beschikkingen

2 juli 2012 | Door redactie

Veel ondernemingen zijn geïnteresseerd in toepassing van de nieuwe fiscale regeling Research en Development Aftrek (RDA). Deze regeling verlaagt de financiële lasten van ondernemingen door innovatie en ontwikkeling door het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren. Het levert ondernemingen een fiscaal voordeel op.

Speur- en ontwikkelingswerk moet door de regeling Research en Development Aftrek (RDA) aanzienlijk aantrekkelijker worden. Ondernemingen die uren of loonkosten als speur- en ontwikkelingswerk aanmerken, komen in aanmerking voor de WBSO. Voor andere kosten kunnen zij gebruik maken van de RDA. De RDA levert een aftrekpost voor de vennootschaps- of inkomstenbelasting op. Het werkelijke voordeel is dus pas na het opstellen van de belastingaangifte duidelijk.

Beschikking geeft recht op aftrek

De RDA is in 2012 beperkt tot 40% van de goedgekeurde RDA-kosten of RDA-uitgaven of 40% van het forfaitaire bedrag op basis van de goedgekeurde S&O-uren. Na indiening van een aanvraag ontvangt een onderneming van AgentschapNL een RDA-beschikking. Op basis van die beschikking is toepassing van de fiscale aftrek mogelijk. Is de winst voor belasting onvoldoende om het hele bedrag van de RDA-beschikking van de winst af te trekken, dan ontstaat een (groter) verlies in dat kalenderjaar. Op basis van verliesverrekening is het verlies met andere jaren verrekenbaar.

Het budget is niet onbeperkt 

Sinds 1 mei 2012 kunnen ondernemingen aanvragen indienen. Dat leverde de afgelopen twee maanden zal meer dan 6.000 aanvragen op. Inmiddels zijn er ruim 2.000 verzoeken toegewezen. Er geldt wel een maximum, want het budget is niet onbeperkt. Niet het aantal aanvragen is beperkt maar het beschikbare bedrag. Dat bedraagt dit jaar € 250 miljoen. Het budget loopt op naar € 500 miljoen in 2014 en volgende jaren.