Hoe lang blijft de innovatiebox nog bestaan?

15 januari 2015 | Door redactie

De Belastingdienst is in 2012 door de innovatiebox in de vennootschapsbelasting zo’n € 852 miljoen aan belastinginkomsten misgelopen. Dat is meer dan de eerder geschatte € 625 miljoen. Van deze belastingderving in 2012 is 60% bij grote ondernemingen met meer dan 250 werknemers terechtgekomen. Hierdoor laait de discussie over de innovatiebox nog meer op. Europa vindt de regeling immers te ruim van opzet. Hoe lang blijft de innovatiebox in deze vorm nog bestaan?

Met de innovatiebox kan uw bv onder voorwaarden 5% vennootschapsbelasting betalen over winsten die zij behaalt met innovatieve activiteiten. Recent heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën een overzicht van het gebruik van de innovatiebox in 2010, 2011 en 2012 naar de Tweede Kamer gestuurd. Hieruit blijkt dat drie jaar na de invoering de belastingderving een stuk groter is dan in eerste instantie was begroot. Grote ondernemingen profiteren het meest van deze fiscale regeling.

Veel gebruik van de innovatiebox

In 2012 is in 1.841 aangiften gebruikgemaakt van de innovatiebox. Dit aantal aangiften voor 2012 is nog niet definitief, omdat er nog aangiften over 2012 moeten binnenkomen. Bij een kwart van deze aangiften ging het om ondernemingen met minder dan 10 werknemers. Ondernemingen met 10 tot 50 werknemers maakten in 36% van de gevallen gebruik van de innovatiebox. In 25% van de aangiften ging het om ondernemingen met 50 tot 250 werknemers. Ondernemingen met meer dan 250 werknemers hebben in 11% van de aangiften een beroep gedaan op de innovatiebox.

Innovatiebox ligt onder vuur

De innovatiebox staat dus open voor ondernemingen van alle groottes. In Europa ligt de Nederlandse regeling onder vuur, omdat de innovatiebox te ruim zou zijn. Tweede Kamerlid Verhoeven van D66 vraagt zich ook af of de regeling effectief is en of het niet vooral de grote ondernemingen zijn die ervan profiteren. Volgens hem is er een aanpassing van de fiscale stimuleringsmaatregelen voor onderzoek en ontwikkeling nodig. De discussie in de Tweede Kamer en Europa is dus nog lang niet voorbij.