Implementatie PSD2 niet voor 13 januari 2018 gereed

30 oktober 2017 | Door redactie

De Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten verwerkt de Payment Services Directive 2 (PSD 2) in de Nederlandse wet. Onlangs is de nieuwe Europese wetgeving omgezet in een Nederlands wetsvoorstel en ingediend bij de Tweede Kamer, maar de implementatiedeadline van 13 januari 2018 wordt niet gehaald.

Het doel van PSD2 is om het Europese betalingsverkeer te verbeteren en ruimte te bieden aan nieuwe (innovatieve) organisaties. Daardoor worden de (onlone) betaalmethoden (tool) effectiever en transparanter. Organisaties krijgen met de implementatie van de wet onder andere te maken met nieuwe betaaldiensten voor webwinkels, rekeninginformatiediensten, nieuwe regels voor onjuiste overboekingen (tool) van mkb’ers en zelfstandigen zonder personeel en aanpassingen voor transacties.  

Regulatie van twee nieuwe betaaldiensten

PSD2 reguleert twee innovatieve nieuwe betaaldiensten: betaalinitiatie- en rekeninginformatiediensten. Om hun diensten in Nederland te kunnen aanbieden, moeten verleners van de nieuwe betaalinitiatiediensten en rekeninginformatiediensten in het bezit zijn van een vergunning. PSD2 verzekert de toegang tot, het verwerken van en het opslaan van deze gegevens. Door de strengere regels en beter toezicht (tool) moet PSD2 fraude en illegaal gebruik van gevoelige betaalgegevens tegengaan. Daarnaast zijn authenticatieprocedures verplicht voor transacties die een hoog risico op fraude met zich mee brengen, bijvoorbeeld (online) bankzaken (tool).

Niet voor 13 januari, maar mogelijk wel in het voorjaar gereed

PSD2 had voor 13 januari geïmplementeerd moeten zijn in de nationale wetgeving. Voormalig minister Dijsselbloem heeft de Tweede Kamer laten weten dat die datum voor Nederland niet haalbaar is. Onder andere de uitvoerige aandacht voor privacy (tools) en de verschillende belangen die met de implementatie gemoeid zijn, hebben tot vertraging geleid. De gevolgen van dit uitstel zijn onder andere dat banken pas na invoering verplicht zijn toegang te geven tot de betaalrekening. Ook kunnen vóór de inwerkingtreding van PSD2 nog geen vergunningen worden aangevraagd. De inschatting is dat PSD2 in het voorjaar van 2018 in Nederland kan worden ingevoerd.