In 2022 € 12 miljard SDE++ voor duurzame projecten

5 mei 2023 | Door redactie

In 2022 is € 12 miljard toegekend aan projecten voor duurzame energie. Duurzame energie is een steeds belangrijker speerpunt van de overheid en van organisaties. Zo is de subsidie Stimulering Duurzame energie (SDE+) in het leven geroepen om de productie van duurzame energie te stimuleren en deze subsidie is verbreed naar de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++).

Er zijn ruim 1.600 innovatieve duurzame projecten goedgekeurd voor financiering via de SDE++ regeling voor 2022. Het grootste deel van het toegekende budget (€ 6,7 miljard) is gereserveerd voor CO2-afvang en opslag projecten (CCS). Het gaat om 8 projecten die gebruik maken van het Aramis-project. Dat project richt zich op een nieuwe infrastructuur voor transport van CO2 vanaf de afvang op land naar platforms op zee. Daar wordt de CO2 in lege gasvelden, diep in de ondergrond, opgeslagen. Omdat de SDE-aanvragen voor dit project eerder werden ingetrokken of niet doorgingen, is dit de eerste keer dat er budget wordt toegekend aan deze projecten. Daarnaast is er ruim € 3 miljard aan financiering (tools) toegekend aan hernieuwbare en CO2-arme warmte, zoals geothermie-projecten, en € 1 miljard voor hernieuwbare elektriciteit. De € 12 miljard is het maximale bedrag uit de SDE++-subsidiepot.

Openstelling SDE++ 2023 uitgesteld tot september

De openstellingsronde 2023 voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is uitgesteld tot september dit jaar. Dit komt omdat er nog geen goedkeuring is voor de zogenoemde ‘hekjes’ die ervoor moeten zorgen dat subsidieaanvragen met inzet van minder rendabele technieken meer kans maken op subsidie. De regeling zal wel op korte termijn worden gepubliceerd, zodat partijen zich kunnen voorbereiden op een aanvraag.

Bijlagen bij dit bericht