Innovatiebox blijft laagdrempelig voor mkb

14 oktober 2015 | Door redactie

De innovatiebox is vanaf 1 januari 2017 alleen nog toegankelijk voor winsten die u behaalt op basis van een patent of octrooi. Voor een deel van het mkb blijft de aloude S&O-verklaring voldoende om gebruik te maken van de innovatiebox en daardoor te profiteren van het fors lagere belastingtarief.

De innovatiebox lag al lange tijd internationaal onder vuur, omdat deze te ruim zou zijn en Nederlandse ondernemingen te veel belastingvoordeel zou opleveren. De toegang tot de innovatiebox wordt nu beperkt, waarbij er een uitzondering is gemaakt voor het mkb. Heeft uw bv in concernverband een wereldwijde omzet van maximaal € 50 miljoen en een nationale omzet van maximaal € 7,5 miljoen, dan kunt u met een S&O-verklaring (tool) nog steeds profiteren van de innovatiebox (tool).

Innovatiebox zorgt voor belastingontwijking

Deze maatregel vloeit voort uit een nieuwe richtlijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) om het internationaal ontwijken van belasting tegen te gaan. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft laten weten deze richtlijn op dit punt te willen implementeren, al heeft hij bij de OESO aangedrongen op de hierboven genoemde uitzondering voor het mkb. De reden hiervoor is dat ondernemingen in het mkb vaak geen patenten of octrooien aanvragen. Door de nieuwe maatregel kunnen ze straks helemaal niet meer van de innovatiebox profiteren.