Innovatiefonds voor mkb in 2012

22 juni 2011 | Door redactie

Om investeringen in innovatieve projecten te stimuleren komt er in 2012 een overheidsfonds waaruit bedrijven in het mkb geld kunnen lenen. Het fonds moet een oplossing bieden voor het gebrek aan durfkapitaal waar veel bedrijven tegenaan lopen. Naast dit nieuwe Innovatiefonds MKB+ wil minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) meer maatregelen treffen om investeren in onderzoek en ontwikkeling te stimuleren.

Het gebrek aan durfkapitaal voor innovatieve investeringen is een waarneming van tien zogenoemde Topteams. Deze bestaan uit vertegenwoordigers uit tien sectoren die minister Verhagen eerder dit jaar had aangewezen. Hierbij zaten onder andere de logistieke sector, de energiesector en de chemiesector. De Topteams konden met voorstellen komen hoe hun sectoren in 2020 tot de top van de wereld zouden kunnen behoren. De overheid gaat naar aanleiding van hun voorstellen € 500 miljoen reserveren voor het Innovatiefonds MKB.

Investeringen fiscaal stimuleren

Daarnaast wil de minister maatregelen nemen om investeringen in onderzoek en ontwikkeling fiscaal te stimuleren, bijvoorbeeld door deze aftrekbaar te maken van de vennootschapsbelasting. Verhagen belooft nog vóór Prinsjesdag met uitgebreide voorstellen te komen, maar het lijkt erop dat investeren in innovatie vanaf volgend jaar aantrekkelijker gaat worden.