Investeringen in innovatie nemen toe

25 oktober 2016 | Door redactie

In 2015 is er in totaal 3% meer geïnvesteerd in research & development (R&D) dan in 2014. In totaal investeerden bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen € 13,6 miljard in innovatie. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bedrijven gaven zo’n € 7,5 miljard uit aan innovatie en R&D, vooral aan toegepast onderzoek. Dit is onderzoek dat is gericht op het maken van nieuwe producten. Zo’n 80% van de uitgaven wordt hierbij gedaan op het gebied van technische wetenschappen en natuurwetenschappen. Het kabinet stimuleert deze investeringen in innovaties met verschillende fiscale regelingen (tool), zoals de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). Voor deze regeling trekt het kabinet in 2017 € 1,2 miljard uit, hoewel het mkb hier relatief weinig van profiteert.

Relatieve groei blijft uit

Dit valt mogelijk te verklaren uit de cijfers van het CBS. Daaruit blijkt dat de meeste R&D-uitgaven worden gedaan in de sector industrie. Hoewel de investeringen in R&D al jaren toenemen in absolute zin, blijft deze uitgavepost relatief gezien stagneren. Al jaren zijn de R&D-uitgaven goed voor ongeveer 2% van het bruto binnenlands product.