Kamer kritisch over nieuwe WBSO-regeling

29 oktober 2015 | Door redactie

Een groot aantal partijen in de Tweede Kamer is bang dat de samenvoeging van de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) en de Research & Developmentaftrek (RDA) ten koste gaat van het mkb omdat het maximum aan fiscaal voordeel verdwijnt met de nieuwe plannen. Het kabinet kondigde de samenvoeging van deze innovatieregelingen aan op Prinsjesdag.

Het kabinet wil de WBSO samenvoegen met de RDA tot één regeling, de WBSO-regeling (tool). In de huidige regeling is nog een plafond van maximaal € 14 miljoen fiscaal voordeel, maar dit maximum gaat verdwijnen in de nieuwe plannen. Bij de behandeling van het Belastingplan 2016 bleek dat een meerderheid van de Tweede Kamer kritisch is over deze plannen. Met name het verdwijnen van het plafond zou ten koste kunnen gaan van innovatie bij het mkb.

Grote ondernemingen maken budget op

Het budget voor de nieuwe regeling is € 1.143 miljoen. Partijen in de Tweede Kamer vrezen nu dat het weghalen van het plafond ertoe leidt dat vooral grote ondernemingen en multinationals een veel grotere portie van het budget krijgen. D66 stelde voor om toch een plafond in te stellen van € 20 miljoen. Minister Kamp van Economische Zaken heeft al laten weten de plannen voor 2016 niet te willen wijzigen. Pas als in de praktijk blijkt dat het mkb moet inleveren ten opzichte van grote multinationals, wil hij de regeling voor 2017 eventueel herzien.