Let op de voorwaarden van de innovatiebox

26 januari 2015 | Door redactie

Met de innovatiebox wil de Belastingdienst stimuleren dat u investeert in innovatief onderzoek. Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u profiteren van dit fiscale voordeel. Omdat vooral grote ondernemingen voordeel behaalden met de innovatiebox en de Belastingdienst in 2012 zo’n € 852 miljoen aan belastinginkomsten is misgelopen, is er discussie over de opzet van deze regeling.

Met de innovatiebox kunt u onder voorwaarden 5% vennootschapsbelasting (Vpb) betalen over winsten die u behaalt met innovatieve activiteiten. De innovatiebox staat open voor ondernemingen van alle groottes. U mag dit fiscale voordeel toepassen in de Vpb-aangifte van het jaar waarin u de innovatieve (immateriële) ontwikkeling doorvoert én in de twee hierop volgende jaren. Deze aangifte moet u vóór 1 juni indienen bij de Belastingdienst. Sinds 2013 mag u kiezen of u de innovatiebox toepast op een vast deel van uw winst. Het gaat om een bedrag ter grootte van 25% van de winst, maar niet meer dan € 25.000.

Overleg met de Belastingdienst loont

Hoewel de innovatiebox openstaat voor ondernemingen van alle groottes, blijken vooral grote ondernemingen van deze fiscale regeling te profiteren. Europa vindt de regeling dan ook te ruim van opzet. Nu de innovatiebox onder vuur ligt, moet u goed nakijken of u aan de voorwaarden voldoet. Hiermee voorkomt u dat u een navordering krijgt. Het beleidsbesluit van staatssecretaris Wiebes van Financiën geeft een nadere toelichting bij deze voorwaarden. Zo moet u de winst kunnen toerekenen aan de (immateriële) activa die u heeft ontwikkeld. Het innovatieve element moet duidelijk aanwezig zijn. U mag de innovatiebox dus niet toepassen als dit van ondergeschikt belang is. Om er zeker van te zijn dat u voldoet aan alle voorwaarden is het raadzaam om te overleggen met de Belastingdienst voordat u de innovatiebox toepast.