Loon dga telt soms mee in de innovatiebox

19 december 2017 | Door redactie

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) die via zijn persoonlijke bv werk verricht voor de ontwikkeling van een innovatief product, moet rekening houden met gevolgen voor de innovatiebox. Onder voorwaarden telt zijn loon namelijk mee voor de berekeningen bij dit fiscaal voordelige regime.

De innovatiebox (tool) is een regeling in de vennootschapsbelasting die winsten uit innovatieve producten lager belast. Dit jaar geldt er nog een tarief van 5%. Volgend jaar gaat dat naar 7%, zo heeft het nieuwe kabinet aangekondigd.
De innovatiebox is niet bepaald de makkelijkste fiscale regeling, omdat ondernemingen bijvoorbeeld moeten uitknobbelen hoeveel winst er precies toe te schrijven is aan de innovatie. Om wat meer helderheid te scheppen heeft de staatssecretaris van Financiën een aantal vragen en antwoorden gepubliceerd.

Gebruikelijk loon dga in innovatiebox

Dat gaat onder meer over de positie van de dga. Meer specifiek over de vraag: wat te doen met het loon een dga die in dienst is bij een persoonlijke holding. Die holding heeft een belang van een derde in een werkmaatschappij, en de dga draagt vanuit zijn dienstbetrekking bij de holding bij aan een innovatie bij de werkmaatschappij. Vraag is dan of het loon van de dga een ‘kwalificerende uitgave’ is voor de innovatiebox. Dergelijke uitgaven tellen namelijk mee voor de berekening van de opbrengsten die een onderneming onder de innovatiebox mag brengen. Deze berekening, de zogeheten 'nexusbreuk', is een aanscherping van de innovatiebox die begin dit jaar is ingevoerd.
Volgens de staatssecretaris is er sprake van een kwalificerende uitgave. In deze constructie heeft de dga een (fictieve) dienstbetrekking bij de werkmaatschappij. En daar hoort een gebruikelijk loon bij, ofwel het loon dat de dga volgens de Belastingdienst in principe hoort te krijgen. Het deel van dit gebruikelijk loon dat betrekking heeft op de innovatieve werkzaamheden van de dga telt mee.

Kamervragen VVD over ingewikkelde regeling

Omdat het document van de staatssecretaris nog lang niet op alle vragen antwoord geven, heeft de VVD inmiddels ook Kamervragen (pdf) gesteld aan de staatssecretaris van Financiën. De Kamerleden willen onder meer van de bewindsman weten wat hij doet om te voorkomen dat ondernemers bij de belastingvoordelen buiten de boot vallen omdat zij de regeling niet kunnen doorgronden.