Meer dan software nodig voor goed financieel advies

Adviessoftware is een mooi hulpmiddel voor adviseurs, maar voor het geven van goed financieel advies aan ondernemingen is meer nodig. Deze conclusie trekt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar aanleiding van onderzoek naar adviessoftware.

5 juli 2021 | Door redactie

Adviessoftware helpt financieel adviseurs bij het uitvragen van informatie van de klant, over bijvoorbeeld inkomen, risicobereidheid en persoonlijke doelen. Bij het geven van goed advies over financiële producten op basis van deze gegevens speelt deze kantoorsoftware echter hooguit een ondersteunende rol. De financieel adviseur blijft de eindverantwoordelijke voor het verstrekken van goed financieel advies.

Aandachtspunten voor adviseurs

De AFM onderzocht veelgebruikte softwarepakketten voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV’s). Omdat de functies die onderzocht zijn ook voorkomen in softwarepakketten voor andere financiële producten, gelden de conclusies ook voor adviessoftware voor financieel dienstverleners in het algemeen. Op basis van het onderzoek komt de AFM met een aantal aandachtspunten voor financieel adviseurs die met adviessoftware werken. Zo moet de adviseur nagaan op welke manier de software hem precies ondersteunt, en wat hij verder zelf moet doen om tot een goed advies te komen en daarnaast invulling te geven aan de wettelijke eisen. Daarnaast moet de adviseur te allen tijde zorgen voor goede schriftelijke onderbouwing van de adviezen. Adviessoftware is gericht op het vastleggen van keuzes, maar vaak niet op de onderbouwing.

Klantgegevens in de cloud

De AFM raadt financieel adviseurs ook aan om bij het geven van advies goed te letten op goede dossiervorming. Bij veel adviessoftwarepakketten moet dit handmatig gebeuren. De leverancier van de adviessoftware zorgt doorgaans voor opslag van klantgegevens in de cloud. Verzeker u ervan dat de klantinformatie daar goed beveiligd is, bijvoorbeeld door naar een certificering als ISO 27001 te vragen. De AFM raadt financieel adviseurs ook aan om afspraken te maken over bewaartermijnen (tool) en de beschikbaarheid van data. 

Bijlagen bij dit bericht