MIT-regeling opengesteld vanaf 10 mei

9 februari 2016 | Door redactie

Ook in 2016 kan uw organisatie weer profiteren van subsidie voor innovatieprojecten die vallen binnen het topsectorenbeleid. Voor de meeste instrumenten binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT-regeling) kunt u tussen 10 mei en 1 september een aanvraag indienen.

Om innovatie bij ondernemingen in het mkb te aan te moedigen, heeft de overheid verschillende regelingen in het leven geroepen, waaronder de MIT-regeling. Via de MIT-regeling kan uw organisatie meedoen aan innovatieprojecten van kennisinstellingen die door de overheid gesubsidieerd worden. Op deze manier kunt u meeprofiteren van deze innovatieve ontwikkelingen.

MIT-regeling nog niet definitief vastgesteld

De definitieve inhoud en subsidiebedragen van de MIT-regeling zijn nog niet vastgesteld, maar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft al wel bekendgemaakt wanneer de onderdelen van de regeling worden opengesteld voor het indienen van een aanvraag (tool). De volgende onderdelen staan open van 10 mei tot en met 1 september 2016:

  • kennisvoucher: met een kennisvoucher kunt u terecht bij een kennisinstelling voor onderzoek;
  • innovatieadviesproject: subsidie voor het inwinnen van innovatieadvies voor onafhankelijke adviesorganisaties;
  • haalbaarheidsproject: subsidie om technische en economische risico’s van een innovatieproject in kaart te kunnen brengen.

Het laatste onderdeel, de zogenoemde R&D-samenwerking wordt opengesteld van 5 juli tot en met 1 september 2016. Met de R&D-samenwerking krijgt uw organisatie subsidie als u samen met een andere mkb-onderneming een product of dienst ontwikkelt.