MIT-regeling voor 2018 opengesteld per 17 april

20 april 2018 | Door redactie

Ook in 2018 kan uw organisatie weer profiteren van subsidie voor innovatieprojecten die vallen binnen het topsectorenbeleid. Voor de meeste instrumenten binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT-regeling) kunt u per 17 april een aanvraag indienen.

Om innovatie bij ondernemingen in het mkb aan te moedigen, heeft de overheid verschillende regelingen in het leven geroepen, waaronder de MIT-regeling. Via de MIT-regeling kan uw organisatie meedoen aan innovatieprojecten van kennisinstellingen die door de overheid gesubsidieerd worden. Op deze manier kunt u subsidie aanvragen en meeprofiteren van deze innovatieve ontwikkelingen.

Budget en aanvraagperiode verschillend per instrument

Binnen de MIT-regeling worden er vijf instrumenten onderscheiden. In de eerste plaats kennisvouchers waarmee u terechtkunt bij een kennisinstelling voor onderzoek. Het budget hiervoor is voor 2018 vastgesteld op  € 2 miljoen. Ten tweede haalbaarheidsprojecten: subsidie om technische en economische risico’s van een innovatieproject in kaart te kunnen brengen. Daarvoor is een totaalbudget van € 3 miljoen beschikbaar. Voor deze beide instrumenten kunt u tot 6 september 2018 17.00 uur een aanvraag indienen. Alleen een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) kan een aanvraag indienen voor netwerkactiviteiten, zoals masterclasses, workshops of conferenties om kennisdeling en netwerkvorming tussen mkb-ondernemers te bevorderen. Een TKI kan ook een aanvraag indienen voor innovatiemakelaars, die mkb-ondernemers managementconsulting te geven. De aanvraagperiode voor deze twee TKI-instrumenten sluit op 28 juni om 17 uur. Voor beide TKI-instrumenten is een landelijk bedrag beschikbaar van € 2,2 miljoen. Het laatste onderdeel, de zogenoemde R&D-samenwerking (tools) wordt opengesteld van 2 juli tot en met 6 september 2018. Met de R&D-samenwerking krijgt uw organisatie subsidie als u samen met een andere mkb-onderneming een product of dienst ontwikkelt. Hiervoor is in  totaal € 7,15 miljoen beschikbaar.

Controleer of uw eHerkenningsmiddel nog geldig is

Om een aanvraag (tool) te doen, heeft u een eHerkenningsmiddel nodig. Met eHerkenning kunt u zich online identificeren en zo vertrouwelijke gegevens veilig uitwisselen. Het grote gemak is dat u met één inlogmiddel bij meerdere organisaties kunt inloggen. Er zijn eHerkenningsmiddelen op vijf  betrouwbaarheidsniveaus. Hoe hoger het betrouwbaarheidsniveau, hoe meer zekerheid de dienstverlener krijgt over uw online identiteit. Voor een MIT-aanvraag is een eHerkenningsmiddel nodig van betrouwbaarheidsniveau 1. Beschikt u daar al over, controleer dan of dit nog geldig is. Sinds 2018 moet u voor het eHerkenningsmiddel niveau 1 betalen. Ook moet u zorgen dat het eHerkenningsmiddel is gekoppeld aan een actief Kamer van Koophandel-nummer. Denk eraan: het aanvragen duurt een paar dagen!