Mkb profiteert relatief weinig van WBSO

22 juni 2016 | Door redactie

Uit het jaarverslag van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) blijkt maar liefst 97% van de ondernemingen die gebruikmaakt van de Wet speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) en de Research & Development Aftrek (RDA) tot het mkb behoort. Toch komt maar 68% van het totale budget bij het mkb terecht.

In 2015 maakten 22.980 ondernemingen gebruik van de WBSO. Zo’n 16% van die bedrijven maakten gebruik van de startersfaciliteit binnen de WBSO. Ook profiteerden 16.510 ondernemingen van de RDA (tool). In beide gevallen valt zo’n 98% van die ondernemingen binnen het mkb. Het is dan ook opvallend dat het budget niet in die mate ten goede komt aan het mkb. Van het WBSO-budget komt nog 76% terecht bij het mkb. Bij de RDA gaat het slechts om 48%. Eerder bleek uit een evaluatie van de innovatiebox ook al dat het mkb maar relatief weinig profiteert van dit soort fiscale stimuleringsmaatregelen.

Regelingen zijn al samengevoegd

Met de WBSO (tool) betaalt een organisatie minder loonheffingen over het loon van de werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk. Met de RDA krijgen organisaties een extra aftrek van de winst voor overige kosten die verband houden met innovatie. RVO.nl heeft voor het laatst zo’n gezamenlijk jaarverslag (pdf) van de WBSO en de RDA gepubliceerd: de beide regelingen zijn met ingang van 2016 samengevoegd tot één regeling. Het kabinet gaat de effectiviteit van de nieuwe regeling evalueren in 2018.