Mkb profiteert weinig van innovatiebox

24 februari 2016 | Door redactie

Uit een evaluatie van de innovatiebox blijkt dat het mkb maar weinig profiteert van deze fiscale faciliteit. Slechts 17% van het totale belastingvoordeel wordt behaald door het mkb, terwijl het mkb wel 41% van de uitgaven aan speur- en ontwikkelingswerk voor haar rekening neemt.

Deze cijfers komen naar voren uit een evaluatie over het functioneren van de innovatiebox in de periode 2010-2012. De innovatiebox (tool) is een onderdeel van de vennootschapsbelasting, waarbij winst die wordt behaald door innovatieve activiteiten belast wordt tegen een tarief van slechts 5%. De toegang tot de innovatiebox wordt overigens beperkt. Voor het mkb blijft de innovatiebox nog wel toegankelijk op basis van een S&O-verklaring.

Innovatiebox kost veel geld

Internationaal was er veel kritiek op de Nederlandse innovatiebox omdat Nederlandse ondernemingen zouden profiteren van oneerlijk veel belastingvoordeel. Bovendien blijkt de innovatiebox ook behoorlijk duur voor de schatkist wegens gemiste belastinginkomsten. Het gebruik van de innovatiebox kostte de overheid in 2010 nog € 361 miljoen. In 2012 was dit bedrag al € 697 miljoen. Volgens de onderzoekers valt echter niet uit te rekenen of de innovatiebox een succes is of niet. Voordelen uit de innovatiebox kunnen andere positieve effecten hebben die niet direct meetbaar zijn, zoals hogere productiviteitswinsten of het bijdragen aan een positief fiscaal vestigingsklimaat, waardoor innovatieve ondernemingen zich in Nederland willen vestigen. Het kabinet heeft laten weten dat ze op Prinsjesdag 2016 voorstellen zal presenteren om de innovatiebox te verbeteren, waarbij de uitkomsten van de evaluatie (pdf) zullen worden meegenomen.