Nederland moet innovatiegeld opeisen uit EU-budget

Innoveren is belangrijk voor het voortbestaan en de groei van organisaties en het versterken van hun marktpositie. Innovatie vindt meestal plaats op basis van bestaande kennis en technologie, maar daar is wel budget voor nodig. Dit najaar onderhandelt de Nederlandse regering over het Meerjarig Financieel kader tot 2027 van de Europese Unie. Daarbij is fors inzetten op budget voor van belang.

6 september 2019 | Door redactie

De Kenniscoalitie, een samenwerkingsverband van het bedrijfsleven en diverse kennisinstellingen, vindt dat de Nederlandse regering bij deze financiële onderhandelingen flink moet inzetten op het stimuleren van en en investeren in innovaties (e-learning). Daarmee zou de concurrentiepositie van Nederland versterkt kunnen worden. Dit is nodig gezien de sterke posities van de Verenigde Staten en China. Volgens de Kenniscoalitie moet hiervoor minstens € 120 miljard van de Europese Unie apart gezet worden.

Investeren in onderzoeks- en innovatieconsortia maakt Nederland sterk

De Kenniscoalitie is bang dat de toegenomen euro-sceptische houding ervoor zorgt dat sommige lidstaten alleen oog hebben voor traditioneel beleid en minder oog heeft voor innovatie. Maar er zou juist geld moeten komen voor investeringen die Nederland in staat stelt om Europa-breed excellente onderzoeks- en innovatie-consortia samen te stellen, aldus de Kenniscoalitie. Er is niet alleen budget nodig voor onderzoek, maar ook voor onderzoeksinfrastructuur. Verder zijn er uiteraard kosten gemoeid met research en productontwikkeling. Ook procesinnovatie, waarbij een organisatie een nieuwe productiemethode lanceert,  veranderingen in de organisatiestructuur of slimme marketing kunnen worden aangemerkt als innovatie. Daar is dus budget voor nodig.

Budget voor nieuwe technologie leidt tot werkgelegenheid

Daarnaast kunnen ondernemers en onderzoekers als er geld is samen werken aan nieuwe kennis en technologie om innovaties op de markt te brengen en in de samenleving te implementeren. Dit leidt weer tot economische groei en meer werkgelegenheid. Alle reden dus voor een fors inzetten door de Nederlandse regering op budget uit het Meerjarig financieel kader, aldus de Kenniscoalitie in een open brief.

Bijlagen bij dit bericht

Investeren en innoveren
E-learning | VideoCollege 16 minuten