Nederland nog steeds in EU-kopgroep digitalisering

30 november 2021 | Door redactie

Nederlandse ondernemingen maken steeds meer gebruik van digitale technologieën. Omdat daarnaast vast en mobiel internet van een uitstekend niveau zijn, blijft Nederland in de kopgroep van EU-landen qua digitalisering. Dat blijkt uit de jaarlijkse Digital Economy and Society Index (DESI) van de EU.

Net als in 2020 staat Nederland weer op de vierde plaats in de DESI index, vlak achter Denemarken, Finland en Zweden. De DESI index 2021 rangschikt Europese landen als het gaat om de kwaliteit van de digitale infrastructuur, het gebruik van digitale toepassingen door inwoners, hun online vaardigheden, de mate en wijze waarop het bedrijfsleven digitaal actief is en de online dienstverlening door de overheid. De Nederlandse digitale infrastructuur via vaste en mobiele netwerken scoort dit jaar hoger dan in 2020 en stijgt naar de tweede plaats in de EU. Dit komt bijvoorbeeld door de zeer hoge beschikbaarheid van snel vast breedbandinternet (hoger dan 100 Megabit per seconde).

Big data en cloud

Ondernemingen en overheid investeren veel extra privaat en publiek geld in innovatie. Denk aan technologieën als quantum, kunstmatige intelligentie en fotonica. Het Nederlandse mkb maakt ook steeds meer gebruik van online verkoop en verdient daar gemiddeld meer aan dan ondernemers uit andere Europese landen. Inmiddels komt in het mkb gemiddeld 13% van de totale omzet uit online activiteiten. Met het integreren van technologie als big data en cloud in hun bedrijfsvoering scoren Nederlandse ondernemingen binnen Europa ver boven het gemiddelde. Verbeteringen binnen digitaal ondernemen liggen in het toepassen van AI-technologie en in het inzetten van ICT voor verduurzaming.

Oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) maakt zich sterk om Nederland digitaal koploper van Europa te laten blijven. Bijvoorbeeld door samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap te bevorderen. Dat is goed voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid en biedt tegelijk oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, zoals op het gebied van zorg, mobiliteit en klimaat