Nieuw businessmodel voor de accountant

Met welk business- en verdienmodel kan de mkb-accountant het nieuwe decennium vol vertrouwen tegemoetzien? Deze vraag staat centraal in 'Verdienmodellen van het mkb-accountantskantoor' van NEMACC, het kenniscentrum van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

14 april 2020 | Door redactie

Uit het onderzoek blijkt dat de toegevoegde waarde van de accountant ligt in het ‘ontzorgen van de klant’. Voor ieder uur dat de accountant besteedt aan het ontzorgen van zijn klant kan hij een factuur sturen. Het verdienmodel ‘uurtje-factuurtje’ zegt volgens NEMACC echter weinig over de waarde die wordt toegevoegd. Zo kan de accountant met een idee komen dat hem nog geen uur tijd kost maar zijn klant vele duizenden euro’s oplevert. Volgens NEMACC doen de eigenaren van accountantskantoren er goed aan om onderzoek te doen naar de toekomstbestendigheid van het eigen verdienmodel op basis van bedrijfseconomische, bedrijfskundige en commercieel-economische inzichten.

De gevolgen van verdergaande digitalisering 

Uit het onderzoek blijkt ook dat het huidige verdienmodel van mkb-kantoren kwetsbaarder is voor de gevolgen van verdergaande digitalisering dan de meeste kantooreigenaren denken. Het aantal ondernemingen met 1 tot 10 medewerkers bedraagt meer dan 98% van alle ondernemingen in Nederland. Voor Fintech-partijen en voor accountantskantoren uit de Top 30, is het financieel aantrekkelijk om met ICT deze ondernemingen te gaan bedienen. 
Accountantskantoren doen er verstandig aan om bij digitaliseringsvraagstukken meer met elkaar samen te werken. Ook raadt NEMACC aan om de impact van de digitalisering op de eigen kostprijzen in kaart te brengen.

Stuur- en toekomstgerichte informatie 

Stakeholders geven aan dat de waarde van de mkb-accountant vooral ligt op het geven van zekerheid bij stuur- en toekomstgerichte informatie en modellen, terwijl accountants zelf van mening zijn dat de dienstverlening zich blijft concentreren op de compliance-dienstverlening, zoals het maken van een jaarrekening (tool). In het rapport (pdf) beveelt NEMACC accountants aan om in gesprek te gaan met stakeholders en ondernemers om de wensen boven tafel te krijgen.

Bijlagen bij dit bericht