Nieuw platform gaat toezien op digitale activiteiten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Commissariaat voor de Media (CvdM) gaan intensiever samenwerken in een nieuw platform. Het Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT) heeft als doel het versterken van het toezicht op digitale activiteiten.

18 oktober 2021 | Door redactie

Binnen het nieuwe platform gaan de toezichthouders kennis en ervaringen uitwisselen op het gebied van kunstmatige intelligentie, algoritmes en dataverwerking, online design, personalisering, manipulatie en misleiding. Ook willen de toezichthouders gezamenlijk investeren in kennis, expertise en competenties. Daarnaast willen de organisaties verkennen waar ze elkaar in handhavingstrajecten kunnen versterken. Dat gaan zij bijvoorbeeld doen door een gezamenlijke aanpak van digitale marktproblemen.

Samenwerking door nieuwe regelgeving

Wat de vier toezichthouders betreft is samenwerking van essentieel belang. Door de sterk gedigitaliseerde samenleving zijn bescherming van persoonsgegevens, consumentenbescherming, de integriteit van digitale inhoud en mededinging nauwer met elkaar verbonden dan vroeger. De toezichthouders komen elkaar dan ook sneller tegen in hun werk. Samenwerking is ook nodig doordat nieuwe Europese regelgeving kan leiden tot verplichtingen die gevolgen hebben voor verschillende toezichthouders, aldus de AP.

Coherente en gecoördineerde aanpak nodig

AFM ziet ook steeds meer nieuwe vormen van financiële diensten, waar behalve kansen ook risico’s aan kleven die raakvlakken hebben met het toezicht van de verschillende organisaties. Ook daarom is verdergaande samenwerking een logische ontwikkeling. Een coherente en gecoördineerde aanpak is ook nodig om effectief te kunnen reageren op het hoge tempo van innovaties op het gebied van digitalisering. Een ander voordeel van samenwerking binnen het platform is dat een gezamenlijke afstemming van toezichtstaken leidt tot helderheid bij ondernemingen en consumenten.