Nieuwe deadline WBSO mei en melden S&O-uren

1 april 2016 | Door redactie

Als u een WBSO-aanvraag wilt indienen voor een project dat per 1 mei moet starten, heeft u dit keer iets langer de tijd. Vanwege een storing op het eLoket heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) besloten de indiendatum voor deze startmaand uit te stellen naar 5 april 2016. Ook om mededeling te doen over de gebruikte S&O-uren van 2015 heeft u tot 5 april de tijd.

Voor het verkrijgen van financiële steun via de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) moet u een aanvraag indienen (tool). De WBSO is bedoeld voor Nederlandse ondernemingen, van starters tot multinationals, die ontwikkelings- of onderzoeksprojecten uitvoeren. Deze fiscale regeling zorgt ervoor dat de financiële lasten van innovatieve projecten, zoals loonkosten en andere kosten (prototypes of onderzoeksapparatuur) verlagen. U moet de projecten die u gaat uitvoeren beschrijven en aangeven hoeveel tijd en geld u denkt te gaan investeren. De aanvraag voor onderzoeksprojecten die u wilt starten in mei, had u normaal gesproken uiterlijk 31 maart moeten indienen. Vanwege de problemen bij het eLoket, waarnaar u wordt doorgeleid, is deze datum nu verschoven naar 5 april.

Ook voor mededeling doen heeft u tot 5 april de tijd

Uiterlijk drie maanden na afloop van het kalenderjaar waarin u van deze fiscale regeling gebruik heeft gemaakt, moet u online opgave doen voor de fiscale verwerking van S&O (tool). Ook voor deze mededeling over hoeveel uren u daadwerkelijk aan S&O heeft besteed en welke kosten u heeft gemaakt geldt nu als uiterste datum 5 april. U ontvangt een correctie als de werkelijke uren of kosten afwijken van de afgegeven beschikking. U moet de S&O-uren en kosten ook doorgeven als ze gelijk zijn aan de gegevens op de S&O-verklaring of RDA-beschikking. RVO.nl kan een boete opleggen als u de gegevens niet op tijd aanlevert.