Nieuwe regels voor innovatie in 2012

28 december 2011 | Door redactie

Innovatie blijft een belangrijk punt voor de overheid. Naast de bestaande regels om dit te stimuleren introduceert de overheid dit jaar ook de nieuwe Research en Development Aftrek (RDA). Van welke regelingen kunt u in 2012 nog profiteren en wat zijn de belangrijke tarieven en bedragen?

In de fiscale wetgeving bestaan drie regelingen die specifiek bedoelt zijn om de innovatie van ondernemers en bedrijven te stimuleren.

Afdrachtvermindering

U kunt een afdrachtvermindering krijgen voor de loonbelasting als uw werknemers speur- en ontwikkelingswerk (S&O) verrichten. Om gebruik te maken van deze regeling moet u wel beschikken over een S&O-verklaring van het Agentschap NL. De aanvraag is niet voor heel het kalenderjaar, maar voor maximaal drie perioden van minstens drie kalendermaanden en maximaal zes kalendermaanden. De afdrachtvermindering S&O bedraagt in 2012 42% van de S&O-loonsom. Bedraagt de loonsom meer dan € 110.000, dan is de afdrachtvermindering over het meerdere 14%. Het plafond voor deze regeling bedraagt € 14 miljoen.

Aftrek speur- en ontwikkelingswerk

Deze aftrek geldt alleen voor de ondernemer in de inkomstenbelasting. De ondernemer moet ten minste 500 uur besteden aan S&O-werk. Agentschap NL zal hiervoor een S&O-verklaring afgeven. In 2012 bedraagt de S&O-aftrek € 12.310 (2011: € 12.104). U komt mogelijk nog in aanmerking voor een verhoging van de S&O-aftrek. U moet dan in één of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer in de inkomstenbelasting zijn geweest en u mag de S&O-aftrek niet meer dan tweemaal gebruikt hebben. Voldoet u aan deze voorwaarden dan mag u de S&O-aftrek verhogen met € 6.157 (2011: € 6.054).

Research en Development Aftrek (RDA)

Ondernemers in de inkomstenbelasting en bedrijven in de vennootschapsbelasting kunnen gebruik maken van de RDA. U kunt deze aftrek toepassen bij S&O-uitgaven in apparatuur en materialen. De RDA ziet niet op de loonkosten van uw werknemers. Bij de fiscale winstbepaling is de RDA een extra aftrekpost. De aftrek bedraagt 40% in 2012 van de S&O-uitgaven. Agentschap NL zal deze uitgaven vaststellen in een S&O-verklaring.