Onjuiste boeking micro-onderneming kost € 150

15 februari 2017 | Door redactie

Lidstaten van de Europese Unie (EU) hebben de optie om het eigen risico, waar micro-ondernemingen mee te maken krijgen bij per abuis gedane overboekingen, te verlagen van € 150 naar € 50. Nederland maakt geen gebruik van deze optie.

Naar aanleiding van de Payment Services Directive 2 (PSD2) is de Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten opgesteld. In deze Implementatiewet staat dat micro-ondernemingen niet kunnen profiteren van een verlaging van het eigen risico bij onjuiste boekingen van € 150 naar € 50. EU-lidstaten mogen deze wetswijziging per 13 januari 2018 invoeren, maar Nederland maakt hier geen gebruik van. Uit de memorie van toelichting bij de Implementatiewet blijkt dat deze beslissing is genomen in overleg met MKB Nederland en vier zzp-brancheorganisaties. Deze organisaties hebben aangegeven dat zij vanuit hun achterban geen signalen hebben ontvangen dat er problemen zijn met betaaldienstverleners en in het bijzonder met ongeautoriseerde betalingen (tool).

Eigen risico onjuiste overboeking

Ongeautoriseerde betalingen zijn de onjuiste overboekingen die zijn gedaan met bijvoorbeeld een verloren betaalpas (tool). Administrateurs moeten in dit geval rekening houden met een eigen risico van € 150. Er worden op dit moment verschillende maatregelen genomen om fouten bij internetbankieren te voorkomen. Eén van deze initiatieven is de nieuwe IBAN-Naam Check, die in het tweede kwartaal van 2017 wordt ingevoerd.