Opening najaarsronde SDE+ op 29 oktober

De SDE+ subsidie is in het leven geroepen om de productie van duurzame energie te stimuleren. Vanaf dinsdag 29 oktober van 09.00 uur tot donderdag 14 november 17.00 uur staat de najaarsronde open. Ook voor het najaar is € 5 miljard beschikbaar. Let er op dat er nieuwe regels gelden voor deze najaarsronde!

18 oktober 2019 | Door redactie

Heeft uw organisatie plannen om in 2019 in duurzame energiebronnen te investeren, dan kunt u gebruikmaken van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE+). De aanvraagronde is ook in het najaar weer verdeeld over 3 fases. In de eerste week van de openstelling kunnen organisaties alleen projecten met een basisbedrag tot maximaal € 0,09 kWh indienen. Vervolgens wordt de regeling stapsgewijs ook opengesteld voor duurdere projecten tot € 0,11 en € 0,13 per kWh.

Verschil tussen net-levering en niet-netlevering

In 2019 zijn er twee correctiebedragen omdat er onderscheid wordt gemaakt tussen elektriciteit die op het net wordt gevoed zogenaamde ‘netlevering’ en elektriciteit die zelf wordt gebruikt, de ‘niet-netlevering’. Voor installaties groter dan 15 kW en kleiner dan 1 MW zijn de correctiebedragen € 0,041 voor netlevering en € 0,069 voor niet-netlevering. Voor installaties groter dan 1 MW zijn de correctiebedragen € 0,041 voor netlevering en € 0,060 voor niet-netlevering.

Transportindicatie nodig voor de SDE+ aanvraag

Momenteel is in verschillende regio’s sprake van een tekort aan capaciteit op het elektriciteitsnet om aan alle subsidieaanvragen voor transport te kunnen voldoen. Om toekomstige problemen met transportcapaciteit beter te kunnen ondervangen, moet u een transportindicatie van de netbeheerder meesturen, waaruit blijkt dat transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor u aanvraagt. Het doel van de transportindicatie is om kansrijke projecten voor duurzame opwek een subsidiebeschikking te geven, om zo snel als mogelijk en zoveel als mogelijk duurzame elektriciteitsprojecten te realiseren. De transportindicatie moet voorkomen dat kansrijke projecten een SDE+-beschikking mislopen, omdat projecten in een gebied zonder transportcapaciteit beslag leggen op het subsidiebudget. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat verwacht dat ondanks de extra eis van een transportindicatie om subsidie te ontvangen, er voldoende projecten worden ingediend om het beschikbare subsidiebudget volledig te gebruiken.

Bijlagen bij dit bericht