Openstelling SDE++ 2021 en resultaten najaarsronde

26 februari 2021 | Door redactie

Duurzame energie heeft nog steeds alle aandacht. Investeren daarin wordt dan ook ondersteund met subsidies. Zo is de subsidie Stimulering Duurzame energie (SDE+) in het leven geroepen om de productie van duurzame energie te stimuleren. De verbreding van de SDE+ naar de Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) volgt uit het eerdere regeerakkoord. Daarvan is de openstelling voor 2021 nu bekend.

De SDE++-regeling staat open voor aanvragen op het gebied van innovatie vanaf 21 september tot en met 14 oktober 2021, zo blijkt uit een Kamerbief van de Minister van Economische Zaken en Klimaat Van ’t Wout. Hetzelfde bedrag als in 2020, namelijk € 5 miljard, is hiervoor beschikbaar. De SDE++ regeling richt zich ook op andere technieken die bijdragen aan de reductie van CO2, in aanvulling op de productie van hernieuwbare energie. De subsidie levert een  belangrijke bijdrage aan het kosteneffectief realiseren van de doelstelling van het kabinet naar 49% minder CO2 uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990.

Nieuwe categorieën technieken doorgerekend

In de Kamerbrief (pdf) staat ook naar welke mogelijke technieken het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor de SDE++ 2022 zal kijken. In het advies van het PBL voor 2021 zijn verschillende nieuwe categorieën doorgerekend die passen bij de verbreding van SDE+ naar de SDE++, waarbij vermindering van CO2-uitstoot wordt gestimuleerd. De nieuwe categorieën gaan alleen open als uit de berekeningen van het PBL volgt dat deze subsidie nodig hebben. Zo gaat het produceren van CO2 door de tuinders zelf, met (gas)gestookte installaties (ketel of warmtekrachtkoppeling), of inkoop ervan bij derden uit een industriële installatie waar CO2-afvang plaatsvindt, open voor 2021. Andere technieken roepen nog vragen op, wachten nog op goedkeuring van de Europese Commissie of op wet- en regelgeving. Uitvoerbaarheid van de technieken staat voor 2022 bovenaan: daarom spreekt de minister ook liever van verdieping voor 2022 dan voor de eerdere verbreding van SDE+ naar SDE++ voor 2020 en 2021.

Resultaten eerste openstelling SDE++ in 2020

Van 24 november 2020 tot 17 december 2020 heeft de eerste openstelling van de SDE++ plaatsgevonden. Ook hierover heeft de minister de Tweede Kamer geìnformeerd met een Kamerbrief (pdf). Gedurende de openstelling zijn 4.112 subsidieaanvragen ingediend. Er is een beroep gedaan op een budget van in totaal € 6,4 miljard terwijl voor deze ronde € 5 miljard beschikbaar was. Wat hierbij opvalt is dat de genoemde verbreding van de regeling ook duidelijk zichtbaar is in de aanvragen die zijn gedaan. Een groot deel van het budget is geclaimd door aanvragen (ruim € 2,1 miljard) voor de afvang en opslag van CO2 (CCS). Verder is voor ruim € 1 miljard aangevraagd door overige nieuwe CO2-reducerende technieken, zoals aquathermie, warmtepompen, restwarmtebenutting en elektrische boilers. De categorie met de meeste aanvragen en de grootste budgetclaim is, net als voorgaande rondes, zon-PV. De Rijkdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl) beoordeelt op dit moment de aanvragen en toetst de projecten op technische, financiële en economische haalbaarheid.