Per 2016 één regeling voor WBSO en RDA

23 september 2015 | Door redactie

U kunt per 2016 geen apart verzoek meer indienen voor de Research & Development Aftrek (RDA). Het kabinet heeft besloten om de regeling samen te voegen met de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). De wetswijziging is opgenomen in het Belastingplan 2016.

De WBSO bestaat op dit moment uit een aftrek speur- en ontwikkelingswerk in de inkomstenbelasting en een afdrachtvermindering binnen de loonbelasting en premie volksverzekeringen. Met deze regelingen kunt u de loonkosten van werknemers of ondernemers die speur- en ontwikkelingswerk verrichten verlagen. Op deze manier wil de overheid innovatie bevorderen. Per 1 januari 2016 wordt de RDA aan deze regeling toegevoegd. Via de RDA krijgt u nu nog een extra aftrekpost in de vennootschapsbelasting voor alle (niet-loon)kosten en uitgaven voor research en development.

Regeling geldt voor alle kosten en uitgaven

De samengevoegde regeling gaat verder onder de naam WBSO. De fiscale regeling heeft per 2016 betrekking op alle kosten en uitgaven voor research en development. De extra aftrekmogelijkheid die de huidige RDA met zich meebrengt, verdwijnt. In onderstaande tabel vindt u de tarieven die gaan gelden voor de gecombineerde regeling. Wat opvalt is dat het plafond komt te vervallen. In 2018 evalueert het kabinet de geïntegreerde regeling.

Integratie WBSO en RDA 2016