Per 2019 vernieuwd betalingsverkeer

27 mei 2015 | Door redactie

Onlangs vond één van de twee jaarlijkse bijeenkomsten van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) plaats. Dit is een overlegorgaan dat in 2002 is opgericht door de minister van Financiën. Tijdens het overleg werd een interessante beslissing genomen: er komt per 2019 een nieuw betalingssysteem.

Het doel van het MOB is streven naar een zo efficiënt mogelijke inrichting van het Nederlandse betalingsverkeer. In het jaarlijkse rapport geeft het overlegorgaan weer welke resultaten er in het afgelopen jaar zijn geboekt.
Eén van de prioriteiten uit 2014 was de overgang naar de Single Euro Payments Area (SEPA). Een ander aandachtspunt was de snellere verwerking van transacties uit het betalingsverkeer. In 2014 onderzochten De Nederlandsche Bank (DNB) en Betaalvereniging Nederland de mogelijkheden om transacties sneller te kunnen verwerken. Dit onderzoek heeft geleid tot de ambitie om binnen vier jaar een nieuw betalingssysteem te introduceren.

Naar verwachting zal het nieuwe systeem per 2019 actief zijn

In het nieuwe systeem moet het mogelijk zijn om 24 uur per dag transacties te verwerken. Het streven is om deze vernieuwing per 2019 binnen het betalingsverkeer te introduceren. De komende tijd vinden er overleggen en een nader onderzoek plaats. Banken en belanghebbenden zullen samenwerken om de plannen concreter te maken in een zogenoemde roadmap. Het betalingssysteem moet in ieder geval passen binnen SEPA en zal ervoor zorgen dat betalingen, die een consument doet naar aanleiding van een aankoop in een (web)winkel, binnen vijf seconden op uw bankrekening bijgeschreven staan. Tijdens de weekenden en de feestdagen zal de snelle service ook operationeel zijn.