Percentages WBSO voor 2023 veranderen niet

20 september 2022 | Door redactie

Eén van de belangrijkste subsidieregelingen van Nederland die innovatieve organisaties moet helpen, is de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). Vooral Nederlandse mkb-ondernemingen maken er dankbaar en veel gebruik van. Voor 2023 blijven de percentages hetzelfde als in 2022.

Innovaties staan ook voor 2023 hoog op de agenda van het kabinet, zo blijkt uit de Prinsjesdagstukken. Dankzij de WBSO kunnen organisaties een vermindering van de af te dragen loonheffingen krijgen, als zij kosten maken en uitgaven doen ten behoeve van speur- en ontwikkelingswerk.

WBSO-voordeel via twee schijven

Het financiële voordeel van de WBSO verloopt via twee schijven. Organisaties kunnen in 2023 in de eerste schijf 32% (2022: 32%) van hun S&O-(loon)kosten tot en met € 350.000 aftrekken van de loonbelasting. Voor starters geldt hier 40% (2022: 40%). Komen de S&O-(loon)kosten boven de € 350.000, dan geldt de tweede schijf. Daarvoor geldt een tarief van 16%. De percentages voor de WBSO blijven dus ongewijzigd ten opzichte van 2022.

Aanvragen WBSO vereenvoudigd

Het aanvragen van de WBSO is dankzij een nieuw portaal op rvo.nl dit jaar vereenvoudigd. Ook zijn er vereenvoudigingen in de aanvraag-, mededeling- en verrekensystematiek. Zo mogen periodes waar de S&O-verklaringen betrekking op hebben elkaar overlappen. Dat leidt ertoe dat organisaties sinds 1 januari 2022 elke nieuwe kalendermaand een S&O-aanvraag kunnen indienen, ook als er al een andere S&O-aanvraag loopt die op dezelfde periode betrekking heeft. Er is wel een maximum verbonden aan het aantal aanvragen per jaar, namelijk vier. Ook moet de S&O-verklaring betrekking hebben op ten minste drie kalendermaanden. De laatste S&O-verklaring in het jaar moet dus 30 september zijn ingediend.

Download de complete Miljoenennota 2023 (pdf) en het Belastingplan 2023 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft. 

 

Bijlagen bij dit bericht