PSD2 nu echt geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving

4 december 2018 | Door redactie

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel ‘herziene richtlijn betaaldiensten’, ook wel Payment Services Directive (PSD2), als hamerstuk afgedaan. Door dit aangenomen wetsvoorstel moeten banken, als de rekeninghouder daar toestemming voor geeft, organisaties voortaan toegang geven tot hun financiële gegevens. Ook andere partijen dan een eigen bank kunnen zo inzicht krijgen in betaalgegevens van consumenten.

De Europese Commissie bedacht de nieuwe spelregels voor de betaalmarkt om concurrentie en innovatie te bevorderen en de macht van de banken te breken. De Europese mededingingsautoriteit vindt namelijk dat banken financiële gegevens te veel afschermen waardoor bijvoorbeeld fintech-start ups te weinig kans hebben om een rol te spelen in adviezen over sparen, kredieten, hypotheken (tool) of pensioenen (tools). De fintechindustrie wordt daarmee benadeeld.

PSD2 nu echt omgezet in Nederlandse wetgeving

De nieuwe Europese richtlijn PSD2 is sinds 1 januari 2018 al van kracht, maar is nu dus pas omgezet in Nederlandse wetgeving. Dat deze implementtaie heel wat tijd in beslag nam, had te maken met de discussie tussen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en De Nederlandsche Bank (DNB) over de verdeling van het toezicht op de wet. Ook waren er vragen over het bijna-monopolie van hoofdrolspelers op de markt van creditcards (tool). Aarzelingen over de privacyregels (e-learning) moeten worden weggenomen doordat organisaties zich moeten houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (tools).