RDA geeft extra voordeel bij innoveren

13 oktober 2011 | Door redactie

Uw onderneming kan volgend jaar een extra aftrek krijgen voor investeringen in innovatieve producten en diensten. Voldoet uw investering aan de voorwaarden dan krijgt uw onderneming een extra aftrek van 40% van het bedrag van de investering. Bij het bepalen van het investeringsbedrag kunt u de loonkosten echter niet meenemen.

Met de nieuwe Research & Development aftrek (RDA) probeert de overheid het aantrekkelijker te maken om te innoveren in Nederland. Deze nieuwe aftrek zal daarbij wel in de plaats komen van de bestaande subsidies voor innovatie. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft aangegeven dat het percentage van de aftrek in 2012 waarschijnlijk 40% zal gaan bedragen. Uitgaande van een tarief van 25% in de vennootschapsbelasting betekent dit voor uw bv een voordeel van 10%. In de inkomstenbelasting is dit afhankelijk van het belastingtarief dat u betaalt. Bij het bepalen van het investeringsbedrag kunt u de loonkosten niet meenemen. Voor deze loonkosten kunt u echter nog wel een tegemoetkoming krijgen via de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O).

Uitvoering door Agentschap NL

De komende jaren gaat het budget voor de RDA nog verder stijgen naar € 500 miljoen in 2014, waardoor mogelijk het percentage van de aftrek nog verder zal stijgen. De uitvoering van de regeling zal gedeeltelijk in handen komen van Agentschap NL. Naast de S&O- verklaring, die vereist is voor de afdrachtvermindering voor S&O, zal Agentschap NL ook de hoogte van de investering voor Research & Development bepalen. Agentschap NL neemt van dit bedrag het percentage van de aftrek en legt dit vast in een RDA-beschikking. U kunt het bedrag op deze beschikking in aftrek brengen op uw behaalde (fiscale) winst.