RDA pas in mei aan te vragen

13 januari 2012 | Door redactie

Innovatie is ook dit jaar een speerpunt van de overheid, maar voor het indienen van uw aanvraag voor een Research and Development Aftrek (RDA) zult u tot 1 mei 2012 moeten wachten. De RDA is weliswaar sinds 1 januari 2012 van kracht, maar de precieze regelgeving werd eind 2011 pas duidelijk. Agentschap NL heeft daarom nog een paar maanden nodig om het systeem aan te passen voor de uitvoering van deze nieuwe regeling.

Uw bv kan naast een subsidie voor de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) rekenen op een fiscaal voordeel in de vorm van de RDA. Deze aftrek is specifiek bestemd voor niet-loonkosten en investeringskosten die u maakt voor S&O. De RDA is een extra aftrekpost van 40% van het bedrag van uw investering, als uw bv investeert in de ontwikkeling van vernieuwde producten en diensten. Voor de loonkosten kunt u gebruikmaken van een afdrachtvermindering, waarvoor u de S&O-verklaring nodig heeft van Agentschap NL. Deze afdrachtvermindering bedraagt in 2012 42% van de loonsom tot € 110.000. Boven dit bedrag is de afdrachtvermindering 14%.

Aanvraag met terugwerkende kracht

De RDA kunt u dus pas aanvragen na 1 mei 2012. Agentschap NL stuurt u dan een RDA-beschikking waarin het bedrag staat dat u in aftrek kunt brengen op de fiscale winst. Heeft u al een S&O-verklaring die aanvangt voor 1 juli 2012, dan kunt u de RDA met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 mei 2012.