Regeldruk opnieuw grotere kostenpost voor bedrijfsleven

5 juni 2023 | Door redactie

Bij de invoering of wijziging van regelgeving is er structureel te weinig aandacht voor de administratieve kosten voor ondernemers. Dat stelt regeldrukwaakhond ATR in zijn jaarverslag. En dat terwijl de vorig jaar ingediende nieuwe regelgeving het bedrijfsleven in totaal € 194 miljoen aan extra kosten bezorgt.

Bureaucratie, bergen papierwerk en betuttelende regels kunnen mkb’ers behoorlijk de lol in het ondernemen ontnemen. En daarnaast kunnen te veel verstikkende regels ook innovatie in de weg zitten. Mede daarom is er het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR), dat in het wetgevingsproces bekijkt of de voorstellen niet te veel onnodige rompslomp opleveren.

Kosten niet of niet goed in beeld gebracht

Het ATR heeft vorig jaar 576 adviesaanvragen gekregen. Minder dan in de coronaperiode (want toen zijn er ineens een hoop nieuwe regels bijgekomen) maar meer dan in de periode vóór 2020. Van de uitgebrachte adviezen was 57% positief, maar in 17% van de gevallen luidde het oordeel over een voorstel ‘niet indienen’.
Ook is het ATR nog altijd niet te spreken over de inspanningen van ministeries om de kosten voor regeldruk in kaart te brengen. Bij bijna driekwart van de getoetste voorstellen zijn de regeldrukkosten volgens het ATR namelijk vorig jaar niet of niet goed in beeld gebracht.

Structureel bijna € 200 miljoen aan extra kosten

Niettemin worden er wel al kostenberekeningen gemaakt. En als alle aan het ATR voorgelegde voorstellen ongewijzigd worden ingevoerd, brengen die structureel € 194 miljoen aan extra kosten mee voor het bedrijfsleven. Daar komt dan nog ruim € 195 miljoen aan incidentele kosten bij, bijvoorbeeld voor het eenmalig aanpassen van de bedrijfsvoering. De grootste stijging in regeldrukkosten hangt samen met het wetsvoorstel voor een certificeringsstelsel voor uitzendbureaus. Overigens is de kostenstijging wel een stuk kleiner dan in het laatste ‘coronajaar’ 2021, toen de structurele kosten van de ingediende voorstellen op ruim € 770 miljoen uitkwam.
Er is ook goed nieuws: voor burgers dalen de regeldrukkosten op basis van de ingediende voorstellen met bijna € 45 miljoen. Dat komt onder meer doordat de BTW op zonnepanelen voor particulieren naar 0% is gegaan.

Pleidooi voor verplichte snoeidoelstelling

Ondernemersvereniging MKB-Nederland vindt naar aanleiding van het ATR-jaarverslag (pdf) dat het wel klaar mag zijn met de vrijblijvendheid. De organisatie wil een harde doelstelling per ministerie voor het snoeien in het regelwoud. Ook zou er een verbod moeten komen op ‘nationale koppen’ op Europese regelgeving en moeten kleine ondernemingen vaker uitgezonderd worden van regelgeving. MKB-Nederland leest in het jaarverslag ook dat de overheid nu meer regels maakt dan ze kan handhaven. En daardoor gooit de overheid volgens de organisatie ‘de controle in toenemende mate over de schutting van ondernemers via verplichte keurmerken, certificering, rapportages en meldplichten’.

Bijlagen bij dit bericht

Financiële administratie
E-learning | VideoCollege 20 minuten
Heffingen voor ondernemers
E-learning | VideoCollege 21 minuten