Resultaten van de openstelling voor subsidie SDE++

10 december 2021 | Door redactie

Investeren in duurzame energie staat hoog op de agenda. Veel ondernemers weten inmiddels de weg te vinden naar diverse subsidies voor deze investeringen. Zo is de subsidie Stimulering Duurzame energie (SDE+) in het leven geroepen om de productie van duurzame energie te stimuleren. De verbreding van de SDE+ naar de Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) volgt uit het eerdere regeerakkoord van 2020. De resultaten van de najaarsronde 2021 zijn nu bekend.

De subsidie moet een belangrijke stimulans leveren aan het kosteneffectief realiseren van de doelstelling van het kabinet om  49% minder CO2 uit te stoten in 2030 ten opzichte van 1990. De verbrede SDE+, de SDE++, staat naast technieken voor hernieuwbare energie ook open voor andere CO2-reducerende innovaties. Voor de tweede ronde van 2021 was een openstellingsbudget van € 5 miljard beschikbaar. Dat was niet genoeg voor de 4.109 subsidieaanvragen die een totaalbudget van  € 12 miljard vertegenwoordigde.

Beoordelen op volgorde van binnenkomst

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland beoordeelt de ingediende aanvragen. Dat gaat op volgorde: hoe eerder de aanvraag is ingediend, des te groter de kans dat de subsidie wordt toegekend. Daarnaast maken projecten die minder subsidiebehoefte hebben per ton CO2 meer kans dan projecten waarbij die behoefte hoger is. En natuurlijk moeten de projecten technisch, financieel en economisch haalbaar zijn.

Weinig aanvragen voor projecten op windenergie

Net als bij de eerste openstelling van de SDE++ in 2020 is het grootste deel van het budget aangevraagd door projecten voor zon-PV, CO2-afvang en -opslag en CO2-afvang en -gebruik. Er zijn in totaal 33 aanvragen ingediend voor categorieën die voor het eerst voor subsidie in aanmerking komen, waarvan de meeste voor CO2-afvang en levering aan de glastuinbouw. Voor projecten op basis van windenergie zijn maar 6 aanvragen ingediend.

Bijlagen bij dit bericht