Robot op de werkvloer zal het werk veranderen

Met de snelle ontwikkelingen op het gebied van zelfsturende auto’s komt ook de autonome robot steeds meer in beeld. Deze robots werken samen met mensen (en heten dan cobots), bewegen zich zelfstandig door ruimtes als magazijnen en gangen en nemen beslissingen op basis van sensorgestuurde informatie.

17 september 2020 | Door redactie

Dat vraagt nogal wat van de werknemers die met deze nieuwe technieken worden geconfronteerd. Hoe weet de werkgever bijvoorbeeld of hun werkplek veilig is? De grootste uitdaging doet zich voor waar het om machineveiligheid gaat. Producenten zullen zorgen dat cobots en robots veilig zijn, maar de risico’s ontstaan zodra de machine op de werkvloer in gebruik wordt genomen. Toch is de eerste check om te kijken of de machine voldoet aan de machinerichtlijn. Voor werknemers is belangrijk dat de robots veilig te bedienen zijn en dat zij fysiek voldoende afgeschermd zijn zodat het veilig is om bijvoorbeeld de schermen te verwijderen.

Risico's nieuwe techniek in kaart

Een risico kan het slecht afstellen van de sensoren zijn, waardoor bijvoorbeeld het werktempo van de cobot uit de pas loopt en de werknemer het niet kan bijbenen. Verder moeten de machines makkelijk aan- en uit te schakelen zijn, zodat een op hol geslagen cobot gestopt kan worden. Een apart punt van aandacht vormen de cobots en robots die zijn uitgerust met machine learning: is het besturingssysteem veilig? Dat hangt samen met goed softwareonderhoud, nauwkeurige configuratie en goed beveiligde wifinetwerken. Instructie van werknemers is hierbij van groot belang, denk aan het gebruik van besmette usb-sticks.